Vorige

Hoe stel je de algemene voorwaarden op?

17 mei 2023 Zelfstandigen
Eline Engelbos

Als zelfstandige voorzie je best de nodige tijd om je algemene voorwaarden op te maken. Ze scheppen immers een juridisch kader voor elke overeenkomst die gesloten wordt met je onderneming. Het zijn de regels die jij als ondernemer hanteert bij de verkoop van je producten of diensten. Als er achteraf discussie zou ontstaan, dan kan jij verwijzen naar je algemene voorwaarden.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de ‘spelregels’ voor elke overeenkomst met jouw zaak. Dat gaat meestal over de verkoop van je producten of diensten. De algemene voorwaarden gaan o.a. dieper in op de:

 • levering;
 • betalingswijze;
 • annulering van aankoop;

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

Wanneer je klant je algemene voorwaarden aanvaardt, dan verbindt hij zich ertoe ze na te leven. Zo kunnen discussies achteraf vermeden worden, want de voorwaarden geven zowel jou als je klant duidelijkheid over de afspraken. En goede afspraken maken goede vrienden!

Wat zijn de regels rond algemene voorwaarden?

Wil je geldige algemene voorwaarden opstellen? Dan moet je rekening houden met onderstaande punten.

1. Kennisgeving

Als je beroep wil kunnen doen op de algemene voorwaarden, dan moet je deze tijdig hebben meegedeeld aan je klant. Je moet je klant de kans hebben gegeven om ze door te nemen, en dat wordt beoordeeld op basis van de specifieke situatie. Daarbij zijn volgende elementen van belang: beschikbaarheid, zichtbaarheid en begrijpelijkheid.

 • Beschikbaarheid:
  • Werden je algemene voorwaarden meegedeeld of overhandigd aan de andere partij?
  • Een eenvoudige verwijzing naar de algemene voorwaarden is in principe niet voldoende.
 • Zichtbaarheid:
  • Zijn de algemene voorwaarden voldoende leesbaar (lettertype, -grootte, kleur etc.)? Waar kan je de andere partij de algemene voorwaarden terugvinden?
  • Indien de voorwaarden op de achterzijde van een document worden weergegeven, moet dit aan de voorzijde vermeld worden.
 • Begrijpelijkheid:
  • De algemene voorwaarden moeten in begrijpelijke en verstaanbare taal worden opgesteld (geen onverstaanbare afkortingen, geen vreemde taal, enz.).

2. Voorafgaand aan contractsluiting

Je klant moet voorafgaand, of ten laatste op het moment van contractsluiting, de kans krijgen om de algemene voorwaarden te lezen. Als de algemene voorwaarden pas na contractsluiting (bv. verkoop) worden meegedeeld, dan kunnen ze als niet-bindend beschouwd worden. Hoewel een eventuele instemming achteraf nog mogelijk is, wordt dat afgeraden aangezien het aanleiding kan geven tot discussies omtrent de invulling van de overeenkomst die reeds tot stand is gekomen.

3. Aanvaarding

Wil je de algemene voorwaarden kunnen inroepen, dan moet je klant deze aanvaard hebben. Deze aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren.

Waar vermeld ik mijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden kan je vermelden op bijvoorbeeld offertes, bestelbonnen, facturen en op je website. Het is wel van groot belang dat de klant de mogelijkheid heeft om ze na te lezen op voorhand (zoals hierboven beschreven).

Kan ik zelf mijn algemene voorwaarden schrijven?

Je kan je algemene voorwaarden in principe zelf schrijven. Sommige ondernemers laten zich hierbij inspireren door modellen die ze op het internet vinden of door de algemene voorwaarden van hun concurrenten. Toch moet je hiermee opletten. Kopieer nooit zomaar bestaande (modellen van) algemene voorwaarden zonder gedetailleerd nazicht.

Generieke modellen of de voorwaarden van andere bedrijven komen niet altijd tegemoet aan de specifieke situatie en noden van jouw onderneming. Er zijn ook zaken die je niet mag opnemen in je algemene voorwaarden (de zogenaamde ‘onrechtmatige bedingen’) ter bescherming van de andere partij. Je goed informeren op voorhand is noodzakelijk!

Wil je zeker zijn dat je algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn?

Wil je zeker zijn dat je algemene voorwaarden in lijn liggen met de wetgeving en ook op maat van je onderneming zijn? Laat je bijstaan door een juridisch expert van Acerta.

Deel dit artikel

Geschreven door Eline Engelbos

Teamleader juridische bijstand

Gerelateerde artikels

Zelfstandigen

Het Federaal Actieplan voor het mentale welzijn van zelfstandigen

16 april 2024
Rachel Ho

Dankzij het Federaal Actieplan krijgt mentaal welzijn ook voor zelfstandigen extra aandacht. En dat is goed nieuws, want vele zelfstandigen lopen het risico hun eigen welzijn te verwaarlozen. Ook bij Acerta nemen we de nodige maatregelen en zorgen we alvast voor een eerstelijnshulpverlening.

Lees meer
welzijn zelfstandigen
Zelfstandigen

Zelfstandigen vs mentaal welzijn: hoe scoor jij?

16 februari 2024

Het cliché van de hardwerkende zelfstandige klopt, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Zeven op de tien zelfstandigen kloppen meer dan 40 uur per week en een derde zelfs meer dan 50 uur.

Lees meer
Zelfstandigen

Veranderingen voor starters en zelfstandigen in 2024

08 januari 2024
Mieke Bruyninckx

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de wetgeving waarmee je als starter en zelfstandige best rekening mee kan houden? We geven een makkelijk overzicht zodat je meteen weet waar er voor jou dit jaar van toepassing is.

Lees meer