Grensarbeid

11 februari 2020
Leestijd: Later lezen?

Er is sprake van grensarbeid als een medewerker werkt in het ene land en woont in het andere land. In de praktijk in Vlaanderen gaat het meestal over een Nederlander die in België werkt of omgekeerd. In dit dossier verdiepen we ons in de arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen wanneer jij een grensarbeider aanneemt.  

Jij neemt een Nederlandse medewerker aan

In het algemeen geldt dat een Nederlandse medewerker is onderworpen aan het Belgisch arbeidsrecht als hij hier komt werken. Let wel, op deze regel bestaan er ook uitzonderingen.

Belastingen en sociale zekerheid

Een Nederlandse medewerker die voltijds in België werkt, valt onder de Belgische sociale zekerheid en hoeft in Nederland geen premie volksverzekeringen te betalen. Hij zal dan ook Belgisch wettelijk pensioen opbouwen.

Tussen België en Nederland bestaat er een dubbelbelastingverdrag. Op die manier wordt er vermeden dat je medewerker in twee landen belastingen moet betalen. Je Nederlandse medewerker betaalt dus gewoon belastingen op zijn Belgisch inkomen aan de Belgische belastingdienst.

De kans bestaat dat hij meer belastingen betaalt in België dan mocht hij in Nederland tewerkgesteld zijn aan dezelfde voorwaarden. Daarom is er in het verdrag tussen Nederland en België een compensatieregeling opgenomen, waardoor hij voor dit verschil een compensatiebedrag van de Nederlandse fiscus ontvangt.

Opgelet: indien een werknemer deels in zijn woonland werkt (bv. van thuis) en deels in België, zijn de gevolgen naar belastingen en sociale zekerheid mogelijk anders.

Pensioen en werkloosheid

Je merkt het: grensarbeid gaat gepaard met een ingewikkeld kluwen van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaal recht. Gelukkig werd er begin 2019 een belangrijke stap in de goede richting gezet. Belgische medewerkers die in een buurland werken waar de pensioenleeftijd hoger ligt, genieten voortaan wél werkloosheidsuitkeringen totdat ze in het werkland de pensioenleeftijd bereiken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp