Brexit: veelgestelde vragen

Brexit en tewerkstelling

Vanaf 31 december 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie en is brexit een feit.

Wat moet je doen als je Britten tewerkstelt of medewerkers naar Groot-Brittanië stuurt? Wat zijn de gevolgen voor je medewerkers en je onderneming? Welke stappen onderneem je best?

Je vindt hier antwoorden op de belangrijkste vragen over de impact van brexit op je tewerkstelling.

Zo zeg jij binnenkort met een gerust hart: bye bye Britain. 

Brexit: veelgestelde vragen

Jouw medewerkers zijn onderworpen aan Belgische regels inzake sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing en arbeidsrecht. Dit verandert niet door brexit.

Als je medewerkers reeds in 2020 in België woonden en werkten, moeten zij hun verblijf in België voor 31 december 2021 regulariseren. Zij zullen hiervoor gecontacteerd worden door Dienst Vreemdelingenzaken. Informeer tijdig bij jouw medewerkers of ze hiervoor de nodige stappen ondernomen hebben. Indien ze op 01/01/2022 niet over een geldige verblijfstitel beschikken, stel je hen mogelijk illegaal te werk. Een praktijk waar zware sancties op rusten.

Indien je medewerkers pas vanaf 2021 in België komen werken, worden zij beschouwd als “derdelanders”. De kans is groot dat je voor hen een single permit moet aanvragen.

Tip: Voorkom onnodig papierwerk door deze medewerker alsnog voor 31/12/2020 aan te werven, als die op dat moment reeds over een geldige verblijfstitel in België beschikt.

Jouw medewerkers zijn onderworpen aan de Britse regels inzake sociale zekerheid, belastingen en in principe het Brits arbeidsrecht. Dit verandert niet door brexit.

Er moet op individuele basis bekeken worden of jouw medewerkers vanaf 1/1/2021 een Britse verblijfsvergunning en/of arbeidsvergunning nodig hebben.

Zelf moet je niets ondernemen. Het A1-document blijft geldig tot het eind van de detachering. Medewerkers onder dit statuut, vallen tot het einde van hun project onder de sociale zekerheid van het VK. Ook de Limosa-melding blijft geldig.

Breng de Britse medewerkers op de hoogte dat zij nog voor 31/12/2020 over een geldige Belgische verblijfstitel moeten beschikken indien ze effectief in België verblijven. Dit verzekert hen dat zij ook na brexit geldig in België mogen verblijven en werken, zonder dat er voor hen een arbeidskaart moet worden aangevraagd. Gedetacheerde werknemers zonder verblijf in België hebben zoals steeds een toelating tot arbeid nodig vanaf 01/01/2021 (tenzij een uitzondering van toepassing is).

Ook vanaf 2021 blijven de bestaande Europese sociale zekerheidsregels spelen tussen de UK en België. Britse werknemers kunnen tot 24 maanden naar België gedetacheerd worden door hun Britse werkgever, met behoud van Britse sociale zekerheid.

Er zal een toelating tot verblijf en/of arbeid in België moeten aangevraagd worden (tenzij een uitzondering van toepassing is).

Bevindt deze medewerker zich reeds voor 31/12/2020 in deze situatie? In dat geval heb je een A1 document nodig en zal de huidige sociale zekerheid gewoon doorlopen. 

Als deze medewerker pas na 1/1/2021 simultaan wordt tewerkgesteld, spelen dezelfde regels inzake simultane tewerkstelling als voor de Brexit. Ook dan moet er een A1 document aangevraagd moet worden.  

De fiscale situatie verandert niet door brexit. Als de medewerker een tax-split had (bv. bij een salary split), zal hij die ook behouden.

Afhankelijk van de situatie moeten er ook toelatingen tot verblijf en werk in het andere land aangevraagd worden. Voor bepaalde landen is ook een visum nodig.

Drijf je handel met het VK, dan moet je voortaan beschikken over een EORI-nummer, oftewel een Economic Operator Registration and Identification nummer. Dit heb je nodig om je te identificeren bij de douane om van binnen de Europese Unie goederen in- of uit te voeren van of naar een ander niet-Europees land. En vermits VK geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, heb je dit nummer nu ook nodig voor je douaneformaliteiten.

Nog geen EORI-nummer? Acerta brengt dit graag voor jou in orde. Vraag je EORI- nummer aan.

Heb je omzetverlies of een productiedaling van minstens 5 procent vanwege brexit, dan kan je erkend worden als ‘werkgever in economische moeilijkheden’. Die erkenning geeft recht op drie tijdelijke steunmaatregelen die in de ‘Brexit-wet’ van 6 maart 2020 zijn voorzien. De maatregelen treden in werking op 22 maart 2021 en gelden tot 21 maart 2022. Het gaat om tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet en arbeidsduurvermindering. Meer over de erkenning en de procedures lees je in de blog over de steunmaatregelen naar aanleiding van brexit.

Nog een vraag?

Zit je met nog vragen over een specifieke situatie in jouw onderneming? Onze experten internationale tewerkstelling helpen je graag verder. 

Stel je vraag