Wat is een A1-verklaring?

15 april 2020
Leestijd: Later lezen?

De A1-verklaring is het bewijs dat een werkgever of zelfstandige in orde is met de Belgische sociale bijdragen, ofwel voor hemzelf of voor een medewerker die in Europa tewerkgesteld is. Ze zijn immers vanaf de eerste dag dat ze in het buitenland werken onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen.

Wanneer is een A1-verklaring nodig?

Je moet een A1-formulier aanvragen bij de Belgische sociale zekerheidsinstanties voor medewerkers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen en tewerkgesteld worden in een ander land binnen Europa. Ook voor zelfstandigen is deze verklaring verplicht.

Concreet heb je een A1-verklaring nodig voor je medewerkers of voor jezelf:

  • als je vanuit België naar een andere Europese lidstaat wordt gedetacheerd;
  • als je vaker in verschillende landen werkt voor één of meerdere werkgevers.

Ook voor niet-Belgen die onder een buitenlandse sociale zekerheid in België komen werken moet je een A1 aanvragen.

Wat als de A1-verklaring ontbreekt?

Zonder geldige A1-verklaring kunnen de buitenlandse inspectiediensten de betrokken werknemer of zelfstandige onderwerpen aan hun lokale sociale zekerheid. En dat heeft zo zijn gevolgen, zoals de aansluiting van de Belgische werkgever/zelfstandige bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstanties. Bovendien staan er in de meeste landen stevige boetes op het ontbreken van een A1-verklaring. Sommige bedrijven weigeren daarom buitenlandse werknemers op hun terrein als ze geen geldige A1-formulier kunnen voorleggen.

Hoe vraag je een A1-formulier aan?

Het is belangrijk dat je de verklaring ruim vóór de aanvang van de buitenlandse tewerkstelling aanvraagt. Het kan online, maar het is vaak ingewikkeld. Daarom vraag je best advies aan Acerta Tax & International: zij kunnen de aanvraag voor jou doen, of je een handje helpen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp