Personeel in quarantaine

18 juni 2020
Leestijd: Later lezen?

Je medewerker is niet ziek en valt niet onder arbeidsongeschiktheid. Toch kan hij om verschillende redenen in quarantaine gaan of simpelweg vastzitten in het buitenland. Je medewerker kan in dat geval zijn arbeidsovereenkomst niet uitvoeren door overmacht. Hij moet zijn werkgever - jou dus - daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Hij is dan gewettigd afwezig. Maar dat betekent niet dat hij recht heeft op gewaarborgd loon.

Als werkgever kan jij ervoor zorgen dat je medewerker toch betaald wordt, bijvoorbeeld door samen af te spreken dat hij vakantiedagen of overuren opneemt. Als je medewerker zich beroept op overmacht heeft je werknemer mogelijk recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

Hoe zit het met telewerk?

Het komt ook voor dat je medewerker vast zit in het buitenland maar nog perfect kan telewerken. Bij grensoverschrijdende tewerkstelling is een medewerker in principe onderworpen aan de sociale zekerheid en belastingen van het land waar hij werkt. Om te vermijden dat iemand die doorgaans in België werkt allerlei administratieve en financiële problemen krijgt, ging de federale overheid in gesprek met onze buurlanden. Samen besloten zij dat de theoretische plaats van tewerkstelling in dit geval bepaalt in welk land je medewerker zijn bijdragen en belastingen betaalt. Zorg wel voor voldoende bewijsstukken en lees onze FAQ voor meer informatie en updates per (buur)land.

Medewerkers met een salary split

Voor sommige medewerkers geldt een salary split. In dat geval wordt het loon belast pro rata de fysieke aanwezigheid per land. De uitbraak van het coronavirus kan echter grote gevolgen hebben voor deze balans, en dus ook voor de belasting van het loon. Het gevolg? Mogelijk zware fiscale nadelen voor je medewerker. Gelukkig paste de overheid ook hier een mouw aan. Zowel de socialezekerheidsautoriteiten als de fiscus gaven aan dat zij tijdens de officiële thuiswerkperiode door corona rekening houden met het ‘normale’ tewerkstellingspatroon.

Let op: de percentages waarop de salary split-loonadministratie gebaseerd is, worden op jaarbasis bekeken. Je medewerker is nu misschien intensief vanuit één land aan de slag vanwege coronamaatregelen, maar dat trekt hij misschien later recht door een tijdje intensiever vanuit een ander land te werken. In sommige gevallen raden we dan ook aan om de kat uit de boom te kijken.

Heb je nog een vraag over internationale tewerkstelling?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp