Einde contract wegens medische overmacht

06 februari 2020
Leestijd: Later lezen?

Het is bij wet verboden om een medewerker te ontslaan wegens ziekte. Anderzijds zijn er situaties waarin het voor je medewerker permanent niet meer mogelijk is om zijn huidige werk, én eender welk ander werk in het bedrijf uit te voeren. In dit geval kan het arbeidscontract beëindigd worden omwille van medische overmacht.

Wat is medische overmacht?

Maar wanneer spreken we nu precies van medische overmacht? Wel: wanneer je medewerker door een permanente arbeidsongeschiktheid zijn huidige job niet meer kan uitvoeren. Voor alle duidelijkheid: het einde van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is geen ontslag. Het is het gevolg van de vaststelling dat de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is geworden.

Het re-integratietraject

Vooraleer er een einde wegens medische overmacht komt aan de arbeidsovereenkomst wordt er een re-integratietraject voor je medewerker opgestart. Het doel van dit traject is om stapsgewijs een langdurig zieke terug aan het werk te krijgen. Zo is het mogelijk om deeltijds werk aan te bieden of de job aan te passen in functie van de beperkingen van de medewerker. Blijkt het na het re-integratietraject toch onmogelijk om je medewerker in je bedrijf aan het werk te houden, ook niet in een andere functie? Dan kan het arbeidscontract beëindigd worden wegens medische overmacht. Uiteraard moet er overleg met de arbeidsgeneesheer plaatsvinden waarbij het nodige bewijsmateriaal wordt aangeleverd.

Outplacement bij medische overmacht

Outplacement bij medische overmacht is enkel van toepassing als jij je als werkgever beroept op medische overmacht. In dit geval doe je een outplacementaanbod ter waarde van 1800 euro, en dat binnen de vijftien dagen na het einde van het arbeidscontract. Je aanbod moet op maat zijn van de gezondheidsproblematiek van je medewerker.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp