Ontslagvergoeding / opzegvergoeding berekenen

28 april 2023
Leestijd: Later lezen?

Als werkgever betaal je de volledige ontslagvergoeding van een ontslagen medewerker uit, of je laat de opzegtermijn door de medewerker presteren - al dan niet in combinatie met outplacement of andere maatregelen die de inzetbaarheid verhogen. Kiest de medewerker er zelf voor om weg te gaan? In dat geval moet ook de werknemer de opzegtermijn presteren of  een ontslagvergoeding betalen. Hieronder geven we meer uitleg.

Wanneer is een opzegvergoeding verplicht?

Je bent een ontslagvergoeding, ook wel opzegvergoeding of verbrekingsvergoeding genoemd, verschuldigd wanneer:

 • De wettelijke opzegtermijn niet wordt gerespecteerd
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder dwingende redenen

Berekening ontslagvergoeding bij bedienden

De ontslagvergoeding bedraagt het loon dat verschuldigd is voor de gehele periode van de opzegtermijn. De vergoeding wordt in één keer uitbetaald. De ontslagvergoeding wordt gevormd door:

 • het lopende loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn die normaal zou gelden, of het resterende gedeelte ervan. Het lopende loon is de som van:
  • het bruto maandloon van de medewerker op het moment van zijn ontslag
  • alle premies met uitzondering van eenmalige premies (bijvoorbeeld ploegpremie en anciënniteitspremie)
  • variabel loon (gemiddelde van de laatste twaalf maanden)
  • overloon voor gepresteerde overuren gedurende een voldoende lange periode (niet voor occasioneel of uitzonderlijk gepresteerde overuren)
 • voordelen verworven tijdens de overeenkomst, bijvoorbeeld privégebruik van de bedrijfswagen, voordeel privé gsm-gebruik, maaltijdcheques …

Ingeval het arbeidscontract is gestart vóór 1 januari 2014, wordt de door de bediende na te leven opzegtermijn vastgesteld door 2 delen op te tellen, namelijk het deel vóór 1 januari 2014 (deel 1) en het deel erna (deel 2).

Vanaf 1 januari 2014 geldt een andere regeling.

Opzegtermijnen voor bedienden worden uitgedrukt in maanden (deel 1) en in weken (deel 2).

Berekening van deel 1

Voor bedienden met een bruto jaarloon tot 32.254 euro op 31 december 2013, geldt een opzegtermijn van 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit tot 31 december 2013.

Voor bedienden wiens brutojaarloon op 31 december 2013 hoger was dan 32.254 euro, geldt een een opzegtermijn van 1 maand per begonnen jaar anciënniteit tot 31 december 2013, met een minimum van 3 maanden.

Berekening van deel 2

Voor beide categorieën bedienden geldt dat de anciënniteitsteller op nul gezet wordt vanaf 1 januari 2014. De opzegtermijn wordt vervolgens bepaald aan de hand van deze tabel:

Anciënniteit Opzegtermijn in weken
Van 0 tot  minder dan 3 maanden 1

Van 3 maanden tot minder dan 4 maanden

3

Van 4 maanden – tot minder dan 5 maanden 

4

Van 5 maanden – tot minder dan  6 maanden

5

Van 6  maanden – tot minder dan 9 maanden

6

Van 9 maanden – tot minder dan12 maanden 

7

Van 12 maanden – tot minder dan 15 maanden

8

Van 15 maanden – tot minder dan18 maanden

9

Van 18 maanden – tot minder dan 21 maanden

10

Van 21  maanden – tot minder dan 24 maanden

11

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar

12

Van  3 jaar tot minder dan 4 jaar

13

Van  4 jaar tot minder dan 5 jaar

15

Vanaf 5 jaar

+ 3 weken per begonnen jaar anciënniteit

Tussen 20 jaar en < 21 jaar

+ 2 weken per begonnen jaar anciënniteit

Vanaf 21 jaar

+ 1 week per begonnen jaar anciënniteit

De totale opzegtermijn wordt bekomen door de maanden van deel 1 en de weken van deel 2 bij elkaar op te tellen.

  Ontslagvergoeding bij arbeiders

  Ook voor een arbeider vormt de opzegtermijn de basis voor de berekening van de opzegvergoeding. Voor arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor 1 januari 2014 zijn er – zoals bij de bedienden – twee berekeningen nodig.

  Voor de arbeider worden opzegtermijnen echter uitgedrukt in kalenderdagen (deel 1) en in weken (deel 2). Zoals hierboven beschreven, vormt de som van deel 1 en deel 2 de opzegvergoeding.

  Op zoek naar meer antwoorden?

  Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

  Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp