Detachering

11 februari 2020
Leestijd: Later lezen?

Detachering betekent dat een medewerker wordt uitgezonden naar een ander land om daar tijdelijk te gaan werken. Bij detachering blijft de medewerker onder het gezag van de werkgever die hem heeft uitgezonden. In dit dossier behandelen we de detachering van medewerkers naar België en de detachering van Belgische medewerkers naar het buitenland.

Detachering naar België

Ontvang je binnenkort een tijdelijke medewerker uit het buitenland? Dat kan een interessante ervaring zijn, omdat je tijdelijk beroep doet op een medewerker met een bepaalde kennis en ervaring. Anderzijds is het belangrijk te weten dat deze medewerker onder het gezag van zijn werkgever in het buitenland blijft. Uiteraard zijn er een aantal formaliteiten verbonden aan het ontvangen van een buitenlandse medewerker. Zo moet de buitenlandse werkgever zorgen voor een correcte Limosa-aangifte. De buitenlandse werkgever moet ook een verbindingspersoon in België aanduiden.

Detachering naar het buitenland

Voor het detacheren van een medewerker naar het buitenland, verschillen de spelregels als het gaat over een land binnen of buiten de Europese Unie. In de volgende alinea’s lichten we de situaties toe.

Detachering binnen de EU

De duur van een detachering binnen de EU is normaal maximaal 24 maanden, maar kan verlengd worden tot vijf jaar. Wanneer je je houdt aan deze voorwaarde (en aan de andere voorwaarden om van detachering te kunnen spreken) blijft de medewerker onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Tijdens de detachering moet je medewerker voldoen aan de dwingende arbeidsvoorwaarden, die zijn vastgelegd in de wet of via een cao, van het gastland.

A1-document

Bij een detachering binnen de EU ben je ook verplicht om een A1-document te voorzien. Dit is een Europees bewijs, waarin je als Belgische werkgever bevestigt dat de sociale bijdragen voor de medewerker worden betaald en dat hij onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheidsbijdragen.

Lokale buitenlandse verplichtingen

Om sociale dumping in de EU tegen te gaan, legt Europa op om detacheringen in het gastland te melden en ook om een verbindingspersoon aan te stellen. Elke lidstaat bepaalt de modaliteiten van deze verplichtingen.

Detachering buiten de EU

Voor de detachering van een medewerker buiten de EU verschillen de regels van land tot land. Wanneer België een bilateraal verdrag heeft gesloten met het land, is de kans groot dat je medewerker blijft vallen onder het Belgische socialezekerheidsstelsel. Deze verdragen bevatten immers altijd de voorwaarden waar je medewerker aan moet voldoen om onder het Belgische systeem te blijven werken.

Wanneer er geen verdrag bestaat is het soms toch nog mogelijk om je medewerker onder het Belgische socialezekerheidsstelsel te laten vallen voor een periode van maximaal zes maanden, twaalf maanden als er een verlenging wordt aangevraagd.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp