Wat is seizoensarbeid?

30 oktober 2019
Leestijd: Later lezen?

Seizoensarbeid is werk dat maar in een bepaald seizoen kan gebeuren. Bijvoorbeeld: werkzaamheden in de landbouw, fruitpluk, vuurwerkverkoop en sommige werkzaamheden in de horeca. Voor een land- of tuinbouwbedrijf is het snel en flexibel kunnen inzetten van seizoenarbeiders tijdens piekperiodes een grote hulp.

Het systeem van tijdelijke arbeid met dagcontracten bestaat speciaal voor ondernemingen die onder PC 144 en 145 vallen:

 • fruit-,
 • groente-,
 • druiven-,
 • champignon- of
 • sierteelt,
 • landbouw,
 • boomkwekerij en
 • sorteren.

Enkel de sector van tuinaanleg kan hier geen gebruik van maken.

Voordelige vergoeding

Seizoenarbeiders werken via dagcontracten. Zij moeten beschikken over een gelegenheidsformulier, ook plukkaart genoemd. Het grootste voordeel van seizoenarbeid met een plukkaart is de verlaagde patronale RSZ-bijdrage. Die wordt berekend op basis van een forfaitair dagloon. In praktijk betekent dat een voordeel van rond de 4,5 euro per uur. Zo spaar je 2300 euro uit als een seizoenarbeider 65 dagen bij jou aan de slag gaat. De medewerker hoeft zelf meestal geen RSZ-bijdrage te betalen.

Richtlijnen seizoenarbeid

 • Je mag het hele jaar door verschillende seizoenarbeiders inzetten. De champignonteelt vormt een uitzondering, daar is 156 dagen per jaar toegestaan.
 • Dezelfde seizoenarbeider kun je maximaal 65 dagen per jaar inzetten. Twee uitzonderingen:
  • in de landbouw zijn het maar 30 dagen
  •  in de witloof- en champignonteelt gaat het om 100 dagen mits voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden
 • Een seizoenarbeider mag bij je aan de slag als hij de laatste 180 dagen niet met een gewone arbeidsovereenkomst in de tuinbouwsector werkte.
 • Seizoenarbeiders mogen maximaal 11 uur per dag werken en 50 uur per week.
 • Voor de aanleg van parken en tuinen en voor technische landbouwwerken mag je geen seizoenarbeiders inzetten.

Wie kan je aanwerven?

 • Medewerkers die al een job hebben buiten de land- en tuinbouwsector
 • Uitkeringsgerechtigden
  • Mensen met een werkloosheidsuitkering moeten elke werkdag aanduiden op hun controledag.
  • Mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering als ze een schriftelijke toestemming hebben van hun medische adviseur. Ze moeten deze toelating bij zich hebben op het werk.
  • Mensen met een leefloon of steun van het OCMW op voorwaarde ze het OCMW op de hoogte brengen dat ze als seizoenarbeider aan de slag gaan.
 • Wijkwerkers
 • Jobstudenten: maximum 475 uren per jaar met een studentenovereenkomst en daarna nog 65 dagen met een contract als seizoenarbeider.
 • Huisvrouwen, maar als hun partner een uitkering ontvangt, mogen ze niet te veel verdienen.  
 • Gepensioneerden, mits ze niet meer dan een bepaald bedrag bijverdienen, afhankelijk van hun leeftijd, het type pensioen dat ze krijgen en of ze kinderen ten laste hebben of niet.
 • Bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag) maar opgelet: als ze langere tijd seizoenarbeid doen, kan dat gevolgen hebben voor hun pensioen.
 • Buitenlanders, onder bepaalde voorwaarden en met bijkomende formaliteiten.

Gelegenheidsformulier/plukkaart

Elke seizoenarbeider mag slechts één plukkaart per jaar gebruiken. Hij ontvangt die van de eerste werkgever waar hij dat jaar aan de slag gaat.

Als jij de eerste werkgever bent, is het aan jou om hem zijn plukkaart te bezorgen. Die vraag je aan bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf of Landbouwbedrijf.

Ben je de laatste werkgever van de seizoenarbeider? Vraag hem dan om zijn plukkaart en bezorg ze aan het Waarborg- en Sociaal Fonds. Dit vóór 31 januari van het volgende jaar.

Bij eventuele twijfel over het beschikbare aantal dagen gelegenheidsarbeid op de plukkaart kan je als werkgever uit de tuinbouw (niet voor landbouw) het saldo aan dagen controleren in de teller green@work. Dit is een toepassing op de site van de RSZ naar analogie met de teller student@work. 

Dimona-aangifte

De plukkaart of gelegenheidsformulier vervangt de arbeidsovereenkomst. Elke ingevulde dag op de kaart komt overeen met een dagcontract. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch elke dag afloopt. Er moet dus nooit een opzeg of een contractbeëindiging gebeuren. Als werkgever beslis je elke dag opnieuw wie je aanwerft, zonder daarvoor een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen.

Ook handig om weten : ook al is seizoenarbeid in hoedanigheid van dagcontract een contract van bepaalde duur dan ben je specifiek voor deze sectoren vrijgesteld van het aanbieden van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

Werf je een seizoenmedewerker aan dan moet je rekening houden met een Dimona-aangifte. Voor seizoenarbeid, omwille van het aspect dagcontracten, moet je zowel begin- als einduur van de tewerkstelling meegeven in de aangifte.

Wees je er ook van bewust dat het correct uitvoeren van de Dimona-aangifte een van de voorwaarden is om te kunnen genieten (zie hoger) van het voordelige RSZ-tarief. 

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp