Sociale verkiezingen: wat is de ‘occulte periode’?

24 april 2023

Sociale verkiezingen vinden elke vier jaar plaats in een groot aantal ondernemingen. De verkiezingsdag zelf valt steeds in mei. Sociale verkiezingen zijn verplicht voor bedrijven die meer dan vijftig of honderd mensen tewerk stellen. Er worden afgevaardigden gekozen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en voor de ondernemingsraad (OR). Voor de eigenlijke verkiezingsdag vindt er een occulte periode plaats waarin je beter niemand ontslaat. Wat houdt dat nu precies in?

Leestijd: Later lezen?

Hoe gaat de occulte periode in zijn werk?

De occulte periode start dertig dagen voor dag X. Op dag X wordt de verkiezingsdag bekend gemaakt en hoe deze zal verlopen. De occulte periode is de periode waarin de werknemers zich kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen en vervolgens ontslagbescherming genieten. Elke werknemer die zich kandidaat stelt geniet een ontslagbescherming 30 dagen voor dag X.  Op de 35ste dag na dag X wordt dan bekend gemaakt wie deze kandidaten zijn. Als werkgever weet je gedurende die 65 dagen niet welke medewerkers zich kandidaat stelden, aangezien de finale kandidatenlijst pas eind maart bekend gemaakt wordt, dus is het raadzaam dat je niemand ontslaat. De bescherming eindigt op de dag dat de vakbond de kandidatenlijst bekend maakt. Doorgaans loopt de occulte periode dus van half januari tot half maart.

Wat als je toch iemand ontslaat?

Als je tijdens deze occulte periode toch iemand ontslaat en het blijkt later dat deze werknemers zich kandidaat had gesteld, ben je verplicht om een ontslagvergoeding uit te keren. Die kan oplopen tot enkele jaarlonen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je dus best vanaf januari tijdelijk geen ontslagen meer indienen.

Enkel om dringende redenen (vooraf door de arbeidsrechtbank erkend) of door economische of financiële redenen (vooraf door het paritair comité erkend) kan je medewerkers ontslaan zonder hoge ontslagvergoedingen te moeten uitkeren tijdens de verborgen beschermingsperiode.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp