Tijdskrediet met en zonder motief: hoe zit het?

20 februari 2023
Leestijd: Later lezen?

Wat is tijdskrediet?

Tijdskrediet kadert in de reglementering rond loopbaanonderbreking. Via tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen je medewerkers hun arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen, mét de garantie om daarna opnieuw in dezelfde functie aan de slag te gaan. In de meeste gevallen wordt het loonverlies gecompenseerd door een uitkering van de RVA.

Wanneer kunnen medewerkers tijdskrediet vragen?

Wanneer je bedrijf minder dan tien medewerkers heeft, is je medewerker verplicht om toestemming te vragen voor het opnemen van tijdskrediet. Meer dan tien werknemers? Dan heeft je medewerker recht op tijdskrediet, maar mag je als werkgever wel de begindatum uitstellen indien anders de continuïteit van de onderneming in het gedrang zou komen. Je medewerker moet wel een motief hebben om tijdskrediet te kunnen aanvragen en voldoen aan de voorwaarden.

Tijdskrediet met motief

Vanaf 1 februari 2023 zijn de voorwaarden om in tijdskrediet te kunnen gaan en de voorwaarden om dat te doen met een uitkering niet dezelfde. We bespreken eerst de voorwaarden die van toepassing zijn om tijdskrediet te kunnen nemen. De volgende 6 motieven geven recht op tijdskrediet: 

 • Het volgen van een erkende opleiding;
 • De zorg voor een kind jonger dan acht jaar
 • De zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
 • De zorg voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
 • De zorg voor een eigen zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin
 • Palliatieve zorg.

Tijdskrediet zonder motief

Sinds 1 april 2017 is het voor medewerkers niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te nemen. Dit mag enkel nog voor aanvragen die vóór 1 april 2017 werden ingediend.

3 mogelijke vormen

Er bestaan drie vormen van onderbreking voor tijdskrediet.

 1. Bij voltijds tijdskrediet onderbreekt je medewerker zijn prestaties volledig. Hij ontvangt geen bezoldiging van je onderneming.
 2. Bij halftijds tijdskrediet geniet hij een bezoldiging voor halftijdse prestaties.
 3. Bij tijdskrediet tot 1/5de, krijgt hij een bezoldiging op basis van 4/5de prestaties.

Tijdskrediet voorwaarden

Wanneer je medewerker dit aanvraagt, dan moet hij voldoen aan de volgende voorwaarden van tijdskrediet:

 • Hij heeft een anciënniteit van tenminste 24 maanden
 • Wanneer hij halftijds tijdskrediet aanvraagt, moet hij de afgelopen twaalf maanden minstens ¾ hebben gewerkt. Voor een 1/5 tijdskrediet geldt dat hij gedurende de laatste twaalf maanden voltijds aan de slag was.
 • Uitzondering op bovenstaande voorwaarden: de medewerker neemt tijdskrediet met motief onmiddellijk nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen.

Tijdskrediet aanvragen

Het tijdskrediet aanvragen gebeurt altijd schriftelijk en bevat een motivatie en bewijsstukken, zoals een medisch attest of inschrijvingsbewijs. Dit doet de medewerker drie maanden voor de gewenste startdatum. Bij bedrijven met minder dan twintig medewerkers geldt dat de aanvraag zes maanden op voorhand gebeurt. Na het schriftelijk indienen van de aanvraag geniet de medewerker tot drie maanden na zijn tijdskrediet van ontslagbescherming.

Uitkering tijdskrediet met motief

Je medewerker ontvangt in de meeste gevallen een vervangingsinkomen via de RVA. Deze uitkering wordt de onderbrekingsuitkering genoemd. Je medewerker vraagt zelf deze uitkering aan.

Sinds 1 februari 2023 zal je werknemer echter niet voor al het tijdskrediet dat hij kan nemen ook aanspraak kunnen maken op een uitkering. Wat betreft de uitkering zien de voorwaarden eruit als volgt:

 • Recht op uitkering voor tijdskrediet gedurende 36 maanden om een erkende opleiding te volgen;
 • Recht op uitkering gedurende 48 maanden om zorg te dragen voor een kind jonger dan 8 jaar (opgelet: het kind mag maximum 5 jaar zijn wanneer het gaat om een voltijds tijdskrediet). De resterende 3 maanden kan de werknemer wel opnemen maar zonder uitkering.  De verkorting tot 48 maanden waarvoor uitkering kan verkregen worden geldt zelfs voor de tijdskredieten die vóór februari 2023 zijn ingegaan, op voorwaarde dat de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet om te zorgen voor zijn/haar kind had opgenomen. Om te voorkomen dat de werknemer van de ene op de andere dag zonder inkomen komt te zitten, heeft hij/zij het recht om het tijdskrediet vroegtijdig te beëindigen. Hij/zij heeft daarvoor geen toestemming van de werkgever nodig.
 • Recht op uitkering gedurende 51 maanden om te zorgen voor een gezins- of familielid tot de tweede graad in geval van bloedverwantschap, tot de eerste graad in geval van aanverwantschap, voor een zwaar ziek kind, palliatieve zorg.

Voorwaarden uitkering tijdskrediet met motief

Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van RVA, zal je werknemer vanaf 1 februari 2023 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij heeft een anciënniteit van tenminste 24 maanden. Vanaf 1 juni 2023 zal deze anciënniteit 36 maanden moeten bedragen als het gaat om een tijdskrediet om voor een kind te zorgen;
 • Wanneer hij een voltijds tijdskrediet aanvraagt moet hij ofwel 12 maanden voltijds gewerkt hebben of 24 maanden deeltijds. Voor een halftijds en 1/5 tijdskrediet moet de werknemer 12 maanden voltijds gewerkt hebben.
 • Uitzondering op bovenstaande voorwaarden: de medewerker neemt tijdskrediet met motief onmiddellijk nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen.

Samenvatting: wanneer heeft een medewerker recht op afwezig te zijn of recht op een uitkering?

  Recht om afwezig te zijn Recht op uitkering
Opleiding 36 maanden 36 maanden
Zorg kind 51 maanden 48 maanden
Andere zorgmotieven 51 maanden 51 maanden

 

  Recht om afwezig te zijn Recht op uitkering
Tijdskrediet om te zorgen voor een kind
 • max. 51 maanden (alle vormen)
 • kind jonger dan 8 jaar
 • anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever: 2 jaar
 • max. 48 maanden (alle vormen)
 • kind jonger dan 8 jaar indien halftijdse vermindering of vermindering met 1/5
 • kind jonger dan 5 jaar indien volledige onderbreking
 • anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever: 3 jaar (vanaf 1 juni 2023)
Tijdskrediet met motief

Voorwaarde op vlak van tewerkstellingsbreuk:

 • voor een tijdskrediet met 1/5 vermindering: enkel voor voltijdse werknemers
 • voor een halftijds tijdskrediet: enkel voor werknemers met een tewerkstellingsbreuk van minimum 3/4
 • voor een tijdskrediet onder de vorm van een volledige schorsing: toegankelijk voor alle werknemers

Voorwaarde op vlak van tewerkstellingsbreuk:

 • voor een tijdskrediet onder de vorm van een halftijdse schorsing of een 1/5 vermindering: 12 maanden voltijds
 • voor een tijdskrediet onder de vorm van een volledige schorsing:
  • 12 maanden voltijds voorafgaand aan het tijdskrediet
  • 24 maanden deeltijds voorafgaand aan het tijdskrediet

 

Tijdskrediet eindeloopbaan

Naast tijdskrediet met motief bestaat er ook het tijdskrediet voor eindeloopbaan. Medewerkers van minstens 55 jaar met een loopbaan van vijfentwintig jaar als loontrekkende, mogen hun prestaties verminderen tot aan hun pensioen. Vanaf 60 jaar kan dat zelfs met uitkering. In bepaalde situaties komen ook werknemers vanaf 50 jaar in aanmerking om een landingsbaan te nemen. Het gaat om de volgende situaties:

 • Je onderneming bevindt zich in een herstructurering of in moeilijkheden.
 • De loopbaan van je medewerker voldoet aan de definitie van lange loopbaan.
  Je medewerker was tewerkgesteld in een zwaar beroep: vijf jaar gedurende de tien voorafgaande jaren, of zeven jaar gedurende de vijftien voorafgaande jaren;

Indien alle voorwaarden voldaan zijn en er een sectorale CAO voorhanden is, kan men hier de uitkering verkrijgen vanaf 55 jaar bij een 1/2 en een 1/5 landingsbaan. 

Expertise nodig om een bepaalde vorm van verlof correct toe te kennen?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp