Ben je als werkgever verplicht tijdskrediet te geven?

01 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Via tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen je medewerkers hun arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen, mét de garantie om daarna opnieuw in dezelfde functie aan de slag te gaan. Wanneer je bedrijf minder dan tien medewerkers heeft, is je medewerker verplicht om toestemming te vragen voor het opnemen van tijdskrediet. Meer dan tien werknemers? Dan heeft je medewerker recht op tijdskrediet, maar mag je als werkgever wel de begindatum uitstellen.

Tijdskrediet met motief

Sinds 2017 is het voor medewerkers niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te nemen. Voor tijdskrediet met motief gelden de volgende regels:

 • Tijdskrediet gedurende 36 maanden om een erkende opleiding te volgen;
 • Tijdskrediet gedurende 51 maanden voor andere motieven: zorg voor een kind jonger dan acht jaar (21 jaar als het een handicap heeft), voor een gezins- of familielid tot de tweede graad in geval van bloedverwantschap, tot de eerste graad in geval van aanverwantschap, voor een zwaar ziek kind, palliatieve zorg.

Je medewerker ontvangt in principe een vervangingsinkomen via de RVA. Deze uitkering wordt de onderbrekingsuitkering genoemd. Je medewerker vraagt zelf deze uitkering aan.

3 mogelijke vormen

Er bestaan drie vormen van onderbreking voor tijdskrediet.

 1. Bij voltijds tijdskrediet onderbreekt je medewerker zijn prestaties volledig. Hij ontvangt geen bezoldiging van je onderneming.
 2. Bij halftijds tijdskrediet geniet hij een bezoldiging voor halftijdse prestaties.
 3. Bij tijdskrediet tot 1/5de, krijgt hij een bezoldiging op basis van 4/5de prestaties.

Tijdskrediet voorwaarden

Wanneer je medewerker dit aanvraagt, dan moet hij voldoen aan de volgende voorwaarden van tijdskrediet:

 • Hij heeft een anciënniteit van tenminste 24 maanden
 • Wanneer hij halftijds tijdskrediet aanvraagt, moet hij de afgelopen twaalf maanden minstens ¾ hebben gewerkt. Voor een 1/5 tijdskrediet geldt dat hij gedurende de laatste twaalf maanden voltijds aan de slag was.
 • Uitzondering op bovenstaande voorwaarden: de medewerker neemt tijdskrediet met motief onmiddellijk nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor alle rechthebbende kinderen.

Tijdskrediet aanvragen

Het tijdskrediet aanvragen gebeurt altijd schriftelijk en bevat een motivatie en bewijsstukken, zoals een medisch attest of inschrijvingsbewijs. Dit doet de medewerker drie maanden voor de gewenste startdatum. Bij bedrijven met minder dan twintig medewerkers geldt dat de aanvraag zes maanden op voorhand gebeurt. Na het schriftelijk indienen van de aanvraag geniet de medewerker tot drie maanden na zijn tijdskrediet van ontslagbescherming.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Naast tijdskrediet met motief bestaat er ook het tijdskrediet voor eindeloopbaan. Medewerkers van minstens 55 jaar met een loopbaan van vijfentwintig jaar als loontrekkende, mogen hun prestaties verminderen tot aan hun pensioen. Vanaf 60 jaar kan dat zelfs met uitkering. In bepaalde situaties komen ook werknemers vanaf 50 jaar in aanmerking om een landingsbaan te nemen. Het gaat om de volgende situaties:

 • Je onderneming bevindt zich in een herstructurering of in moeilijkheden.
 • De loopbaan van je medewerker voldoet aan de definitie van lange loopbaan.
  Je medewerker was tewerkgesteld in een zwaar beroep: vijf jaar gedurende de tien voorafgaande jaren, of zeven jaar gedurende de vijftien voorafgaande jaren;

Indien alle voorwaarden voldaan zijn en er een sectorale CAO voorhanden is, kan men hier de uitkering verkrijgen vanaf 55 jaar bij een 1/2 en een 1/5 landingsbaan. 

Expertise nodig om een bepaalde vorm van verlof correct toe te kennen?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp