Wat is een winstpremie?

16 april 2019
Leestijd: Later lezen?

De winstpremie is een nieuwe (fiscale) bonusoptie voor vennootschappen. Sinds 2018 is het een alternatief voor de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, de klassieke bonus en de warrants. Met de winstpreme kun je medewerkers eenvoudig een deel van de winst als bonus toekennen zonder stemrecht in de onderneming te verlenen.

Voordelen van de winstpremie

De enige voorwaarden bij het uitkeren van een winstpremie: je moet het voordeel collectief toekennen aan alle medewerkers binnen de onderneming of de groep van ondernemingen, en – dat spreekt voor zich – winst maken.

De winstpremie vormt een verworpen uitgave waardoor het bedrag onderworpen zal zijn aan vennootschapsbelasting. Toch levert de winstpremie jou als werkgever vier aanzienlijke voordelen op.

  1. Je betaalt geen RSZ-bijdrage op de premies.
  2. Je kunt de premie bovenop andere premies of bonussen geven.
  3. Je hebt geen enkele verplichting om deze fiscaalvriendelijke premie jaarlijks te herhalen. Het is geen verworven recht voor je medewerkers en je kan wachten tot na afloop van het jaar om te beslissen of je een winstpremie geeft.  
  4. De premie telt niet mee als loonsverhoging, dus is er geen probleem voor de loonnorm.

Ook het motiverende aspect van een winstpremie valt niet te onderschatten. Je medewerker maak je immers blij met een extra bovenop het bestaande loonpakket, de mogelijkheid om een loonstop te vermijden en slechts 7 % belasting. Er is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07 %.

Maximumbedrag

De hoogte van het bedrag voor de winstpremie kies je zelf, maar het totaal van alle premies samen mag nooit meer zijn dan 30 % van de totale brutoloonmassa in je bedrijf. Sinds eind 2018 is het bovendien mogelijk om de berekening aan te passen in functie van de arbeidsprestaties van je medewerkers.

Identiek of gecategoriseerd?

Er zijn twee manieren om deze bonus toe te kennen.

  • Identieke winstpremie: in een aandeelhoudersvergadering beslis je over het uitkeren van eenzelfde winstpremie voor alle medewerkers: iedereen hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van hun loon.
  • Gecategoriseerde winstpremie: je geeft je medewerkers inspraak, in overleg met de vakbond of – als er geen vakbond actief is in je bedrijf – volgens een vaste procedure. Je dient de beslissing schriftelijk mee te delen aan je medewerkers.

Daarnaast kun je bij de berekening van de winstpremie ook het ‘pro rata temporis’-principe toepassen: rekening houden met deeltijds werkregime en/of een aantal schorsingen van de arbeidsprestaties. Dit is geen verplichting maar een optie.  

Uitsluiting bij uit dienst

Nog een optie: medewerkers die ontslag namen tijdens het laatst afgesloten boekjaar kunnen uitgesloten worden. Voor zover het ontslag niet gegeven werd omwille van  een dringende reden te wijten aan de werkgever. De datum waarop de overeenkomst effectief eindigt, is doorslaggevend.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp