Wat is een winstpremie?

01 september 2023
Leestijd: Later lezen?

De winstpremie is een fiscale bonusoptie voor vennootschappen. Sinds 2018 is het een alternatief voor de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, de klassieke bonus en de warrants. Via de winstpremie kun je medewerkers eenvoudig een deel van de winst als bonus toekennen zonder hen echter stemrecht in de onderneming te verlenen.

Voorwaarden voor een winstpremie

 

De voorwaarden bij het uitkeren van een winstpremie:

  • je moet het voordeel collectief toekennen aan alle medewerkers binnen de onderneming of de groep van ondernemingen;
  • je moet winst maken;
  • de hoogte van het bedrag van de winstpremie kies je zelf, maar het totaal van alle premies samen mag nooit meer zijn dan 30 % van de totale brutoloonmassa van je bedrijf.

Voordelen van de winstpremie

De winstpremie vormt een verworpen uitgave waardoor het bedrag onderworpen zal zijn aan vennootschapsbelasting. Toch levert de winstpremie jou als werkgever vier aanzienlijke voordelen op.

  1. Je betaalt geen RSZ-werkgeversbijdrage op de premies.
  2. Je kunt de premie bovenop andere premies of bonussen geven.
  3. Je hebt geen enkele verplichting om deze fiscaalvriendelijke premie jaarlijks oe te kennen. Het is geen verworven recht voor je werknemers. Bovendien kun je wachten tot na afloop van het jaar om te beslissen of je een winstpremie geeft.  
  4. De premie wordt niet beschouwd als loonsverhoging, dus is er geen probleem voor de loonnorm.

Ook het motiverende aspect van een winstpremie valt niet te onderschatten. Je maakt je werknemer immers blij met een extra bovenop het bestaande loonpakket, je hebt de mogelijkheid om een loonstop te vermijden en je werknemer betaalt er slechts 7 % belasting op. Er is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07 %.

Identiek of gecategoriseerd?

Er zijn twee manieren om deze bonus toe te kennen.

  • Identieke winstpremie: in een aandeelhoudersvergadering beslis je over het uitkeren van eenzelfde winstpremie voor alle werknemers: iedereen hetzelfde bedrag of hetzelfde percentage van hun loon.
  • Gecategoriseerde winstpremie: je geeft je werknemers inspraak, in overleg met de vakbond of – als er geen vakbond actief is in je bedrijf – volgens een vaste procedure. Je dient de beslissing schriftelijk mee te delen aan je werknemers.

Daarnaast kan je bij de berekening van de winstpremie ook het ‘pro rata temporis’-principe toepassen: rekening houden met deeltijds werkregime en/of een aantal schorsingen van de arbeidsprestaties. Dit is geen verplichting maar een optie.  

Acerta Legal Consult staat klaar om je te ondersteunen bij het opstellen van de vereiste documenten. Je kan een DIY-document aanvragen voor een winstpremie met een identiek bedrag voor slechts €175 exclusief BTW. Als je liever een winstpremie met hetzelfde percentage of een gecategoriseerde winstpremie wilt toekennen, kan je een afspraak maken met een van onze Legal Consultants via onze afsprakentool (optie 'BONUS').

Uitsluiting bij uit dienst

Nog een optie: werknemers die ontslag namen tijdens het laatst afgesloten boekjaar kunnen uitgesloten worden. Voor zover het ontslag niet gegeven werd omwille van  een dringende reden te wijten aan de werkgever. De datum waarop de overeenkomst effectief eindigt is doorslaggevend.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp