Afschaffing aangifte vakantiedagen aan het ziekenfonds

30 april 2024

Vanaf het vakantiejaar 2024 is een overdracht van vakantiedagen mogelijk. Dit werd eerder uitgelegd in het artikel  ‘Opname jaarlijkse vakantie: wijzigingen vanaf 2024’ van 29 maart 2023'. 

Kort samengevat geeft dit artikel weer dat vanaf het vakantiejaar 2024 wettelijke vakantiedagen die omwille van bepaalde redenen niet opgenomen kunnen worden uiterlijk op 31 december, overgedragen mogen worden tot 24 maanden na 31 december van het jaar waarin die opname had moeten gebeuren. 

Deze dagen worden betaald op 31 december van het vakantiejaar en niet op het moment van de opname. Deze ‘voorfinanciering’ heeft gevolgen voor de anti-cumulregeling tussen ziekteuitkeringen en vakantiegeld. 

Tot en met 31 december 2023 bepaalde de regelgeving met betrekking tot ziekte en invaliditeit dat er geen cumul mocht zijn tussen ziekteuitkeringen en dagen gedekt door vakantiegeld. Een werknemer, die op 31 december nog vakantiedagen over had, ontving hiervoor vakantiegeld van zijn werkgever of van zijn vakantiefonds. Het ziekenfonds moest voor de dagen die door dit vakantiegeld gedekt waren, geen uitkeringen betalen. 

Vanaf het vakantiejaar 2024 is overdracht van vakantiedagen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De betaling van die dagen gebeurt weliswaar op 31 december van dat vakantiejaar maar die betaling dekt de overgedragen dagen die tot 24 maanden later genomen moeten worden. Daardoor is er voortaan een cumul mogelijk tussen niet opgenomen vakantiedagen en het daar aan gekoppelde vakantiegeld en ziekteuitkeringen. 

Dit heeft gevolgen voor ASR. De aangifte van vakantiedagen (Zima 5) aan het ziekenfonds valt daardoor weg. Het ziekenfonds zal geen elektronische aanvragen (Zima5) meer versturen voor het vakantiejaar 2024 en de volgende vakantiejaren.

Bron:
Wet van 14 april 2024 houdende diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering, BS 19 april 2024

Meer weten over vakantierechten?

Check het opleidingsaanbod over vakantierechten, vakantiegeld en de nieuwe vakantiewetgeving. 

Bekijk het aanbod

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates