Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Akkoord voor 2023-2024 bereikt in PC 116-207

06 juli 2023

De sociale partners in de sector van de scheikunde hebben zowel voor de arbeiders als de bedienden een akkoord gesloten op 29 juni.  Dit akkoord zal nog verder worden uitgevoerd via sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.  We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste afspraken.

Toepassingsgebied

Het sectoraal akkoord van PC 116 is van toepassing op alle arbeiders. 
Het sectoraal akkoord van PC 207 is enkel van toepassing op de gebaremiseerde bedienden, tenzij anders vermeld. Dit zijn de bedienden die zijn opgenomen in de sectorale functieclassificatie. 
De volgende categorieën zijn niet-gebaremiseerde bedienden: directie, kaderleden, handelsvertegenwoordigers en medisch afgevaardigden. 
Enkel de punten rond profylactisch verlof, vorming, energietransitie, SWT, leeftijd uitkeringen landingsbanen en tijdskrediet zijn van toepassing op alle werknemers.

Een koopkrachtpremie

Algemeen

De sociale partners hebben voorzien in een koopkrachtpremie  die enkel geldt voor de niet-geconventioneerde ondernemingen*. De sectorale regeling is van suppletieve aard, wat betekent dat deze ondernemingen op ondernemingsniveau, bovenop de sectorale verplichting, een bijkomende koopkrachtpremie kunnen toekennen.

Niet-geconventioneerde ondernemingen zijn bedrijven die op ondernemingsvlak voor de eventuele koopkrachtverhogingen niet gebonden zijn door een cao met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Geconventioneerde ondernemingen zijn vrij om op ondernemingsniveau afspraken te maken. Hou hierbij wel rekening met de voorwaarden die worden opgelegd door de algemene wetgeving.

Ondernemingen in moeilijkheden in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of de Wet continuïteit ondernemingen (WCO) in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2023 zijn uitgesloten van de toekenning van de koopkrachtpremie.

De toekenning van deze premie moet uiterlijk op 30 september 2023 gebeuren.

Bedrag en toekenningsvoorwaarden 

Het bedrag van de sectoraal verplichte koopkrachtpremie wordt bepaald door een winstcriterium:

 • Bedrag van 350 euro in geval van hoge winst
  Onder hoge winst wordt begrepen: het resultaat van de som van de code 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 van de jaarrekening van 2022 is positief.
  Indien het boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar 2022 moet rekening gehouden worden met de jaarrekening die afsluit in kalenderjaar 2022.
 • Bedrag van 351 euro in geval van uitzonderlijk hoge winst
  Onder uitzonderlijk hoge winst wordt begrepen: de code 9901 gedeeld door het balanstotaal (=ROA) is minstens gelijk aan het dubbele van het gemiddelde van de ROA van de laatste 6 jaar.
  Je accountant kan je helpen om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet.

De toekenningsvoorwaarden zijn de volgende:

 • in dienst zijn op 1 juni 2023;
 • pro rata het arbeidsregime in periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023;
 • pro rata de effectieve prestaties en gelijkstellingen conform de sectorale cao eindejaarspremie.

Een aanrekening van deze koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheques is mogelijk op de consumptiecheques die reeds werden toegekend in 2023.

Klant bij Acerta?

Je zal nog communicatie ontvangen over hoe je praktisch tewerk zal moeten gaan om dit in orde te brengen voor jouw werknemers.

Voor meer informatie hierover en de nodige modeldocumenten en/of begeleiding door Acerta Consult, kan je terecht op Koopkrachtpremie - Acerta.

Verhoging sectorale minimumlonen en ploegenpremies

De sectorale sociale partners zijn ook een stijging van de sectorale minimumlonen en de ploegenpremies overeengekomen, in/binnen het volgende tijdskader: 

PC 116.000 arbeiders PC 207.000 Bedienden

Minimumlonen:

 • + 0,10 euro vanaf 1 juli 2023
 • + 0,10 euro vanaf 1 juli 2024

Minimum ploegenpremies:

 • 0,85 euro voor morgen-/middagploeg vanaf 1 juli 2023
 • 2,85 euro voor nachtploeg vanaf 1 juli 2023

Minimumlonen

 • + 17,333 euro vanaf 1 juli 2023
 • + 17,333 euro vanaf 1 juli 2024

 

Bestaanszekerheid

De regeling bestaanszekerheid voor zowel arbeiders als bedienden wordt versterkt en uitgebreid.

De bedragen verhogen op twee momenten:

 • 12,5 euro vanaf 1 juli 2023
 • 13,5 euro vanaf 1 juli 2024

Bijkomend zal er ook worden voorzien in een vergoeding bestaanszekerheid voor profylactisch verlof in aanvulling op de ZIV-uitkering voor volledige werkverwijdering

Mobiliteit en parkeerkosten

De werkgeverstussenkomst in de kosten van de trein wordt verhoogd naar 80% van de reële prijs vanaf 1 februari 2024. Er wordt aanbevolen om met de NMBS een derdebetalersregeling te sluiten.

In aanvulling op de tussenkomst in de kosten van de trein wordt de bijdrage in de parkeerkosten verhoogd naar 25 euro (werkgeverskost) per maand vanaf 1 juli 2023.

Tijdskrediet en uitkering landingsbanen

De sectorale regeling tijdskrediet, met inbegrip van het regime van de regionale aanmoedingspremie, wordt verlengd tot en met 30 juni 2025.

Voor werknemers die vijf jaar anciënniteit hebben bereikt in de onderneming en voldoen aan de vereiste voorwaarden wordt de mogelijkheid voor voltijds tijdskrediet of halftijdse vermindering uitgebreid als volgt:

 • 51 maanden voor zorgmotieven;
 • 36 maanden voor opleidingsmotief.

Het recht op uitkeringen in bijzondere stelsels van landingsbanen wordt verlengd tot en met 30 juni 2025.

Vanaf 1 juli 2023 is er voorzien in een aanvullende vergoeding van 40 euro ten laste van de werkgever voor werknemers met een 1/5e landingsbaan die gerechtigd zijn op een RVA-uitkering.

De betrokken werknemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben
 • minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.
SWT

De bestaande sectorale stelsels, met inbegrip van de regeling van vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid, worden verlengd tot 30 juni 2025.

Vorming

Er wordt voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers een individueel opleidingsrecht ingevoerd:

 • 4 dagen in 2023
 • 5 dagen in 2024.

De praktische uitvoering wordt afgesproken op ondernemingsniveau.

Anciënniteits- en leeftijdsverlof vanaf 1 januari 2024

Er wordt een sectorale regeling ingevoerd voor anciënniteits- en leeftijdsverlof.

Anciënniteitsverlof Leeftijdsverlof
 • 1 dag vanaf 15 jaar anciënniteit

 • 2 dagen vanaf 20 jaar anciënniteit

 • 3 dagen vanaf 30 jaar anciënniteit

1 dag leeftijdsverlof voor werknemers vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat zij maximaal 2 anciënniteitsverlofdagen genieten
Energietransitie

De sociale partners zullen via het paritair comité studies met betrekking tot energietransitie uitwisselen met het oog op dialoog over de sociale en economische gevolgen. Er is ook de aanbeveling voor ondernemingen die bezig zijn met duurzame transitie om hierover ook de ondernemingsraad te informeren. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates