Betalingsuitstel sociale bijdragen voor zelfstandigen in de horecasector

07 december 2018

Bent u zelfstandige in de horecasector en ondervindt u moeilijkheden? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Om te kunnen genieten van betalingsuitstel voor de bijdrage van het vierde kwartaal van 2018, moet u ten laatste op 31 december 2018 een schriftelijke aanvraag indienen. Deze bijdrage zal dan moeten betaald zijn vóór 15 december 2019.

Om te kunnen genieten van betalingsuitstel voor de bijdrage van het eerste kwartaal van 2019, moet u ten laatste op 20 maart 2019 een schriftelijke aanvraag indienen. Deze bijdrage zal dan moeten betaald zijn vóór 31 maart 2020.

De snelste manier om het betalingsuitstel aan te vragen is via e-mail. Onze contactgegevens vindt u op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

  • in het onderwerp van uw e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel horecasector”;
  • uw klantennummer (zie uw afrekening);
  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • uw ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van uw bedrijf.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken toe die aantonen dat u moeilijkheden ondervindt bij de betaling van uw sociale bijdragen.

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat u de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. U moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan u (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: indien u gebruik maakt van het betalingsuitstel, zijn de betaalde VAPZ-premies voor 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates