Bonusplan: online indienen?

05 april 2019

Als je een bonusplan invoert via een toetredingsakte kan dit sinds 25 maart 2019 elektronisch. Bij de bonusplannen ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst is elektronisch indienen (nog) niet mogelijk.

Waarover gaat het?

CAO nr. 90 laat onder bepaalde voorwaarden toe een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toe te kennen aan je werknemers.

Afhankelijk of je onderneming al dan niet een vakbondsafvaardiging heeft, zal de procedure tot invoering van het bonusplan verschillen:

  • Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het bonusplan invoeren via een collectieve arbeidsovereenkomst.
  • Ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging kunnen een bonusplan invoeren via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte.

Wat kan elektronisch?

Alleen wanneer het gaat om de invoering van een bonusplan via een toetredingsakte kan de werkgever ervoor kiezen om de toetredingsakte elektronisch in te vullen en in te dienen bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO via www.bonusplannen.be.

De vereisten op het vlak van inhoudelijke elementen en andere vormvereisten zijn niet gewijzigd.

Hoe kunnen wij helpen?

Wens je hulp bij het opstellen van een bonusplan CAO nr. 90  en de opvolging van de procedure? Contacteer Acerta Legal Consult via 02/474.01.06 of stuur een e-mail naar legal.consult@acerta.be.

 

Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van een bonusplan verwijzen we je ook graag naar:

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates