Loonbonus in 2019: nieuwigheden

05 februari 2019

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook “loonbonus” genoemd) staan u toe om uw personeel te belonen voor het halen van collectief gestelde doelstellingen op het niveau van de onderneming of een specifiek departement.

In 2019 genieten ze van een voordelige sociale en fiscale behandeling tot 3.383 euro op sociaal vlak en van 2.941 euro op fiscaal vlak (dit bedrag moet nog bevestigd worden door de fiscus). Deze bedragen zijn van toepassing per werknemer en per jaar.

Hieronder vindt u een samenvatting terug van de wijzigingen die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden.

Nieuwe modellen voor 2019

De implementatie van een toekenningsplan tot loonbonus vraagt een strenge procedure (invoering per CAO of per toetredingsakte). Een nieuwe CAO nr. 90/3 gesloten door de Nationale Arbeidsraad brengt hier enkele verbeteringen aan:

  • De verplichte vermeldingen van het toekenningsplan werden aangepast. De bepaling betreffende de geldigheidsduur van het plan werd ingetrokken omdat deze een onnodige verdubbeling was van de geldigheidsduur van de toetredingsakte of de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • De verplichte vermeldingen van de toetredingsakte werden ook aangepast. Een nieuwe vermelding betreft de verklaring dat het bedrijf geen informatie- en raadplegingsprocedure inzake collectief ontslag heeft aangevat (in dat geval is het voordeel van de loonbonus uiteraard uitgesloten);
  • Een wijziging van de doelstellingen of de te halen niveaus is enkel mogelijk voor de toekomst en kan dus geen verlopen of lopende referteperiode betreffen.

Nieuwe modellen moeten dus worden gebruikt zowel voor de invoeringsprocedure via toetredingsakte als voor de invoeringsprocedure via CAO. Hou ook rekening met het feit dat eventuele aanpassingen aan de te behalen doelstellingen/niveaus voor de neerlegging van uw plan op de griffie van de rechtbank moeten plaatsvinden!

Digitalisering van de loonbonus

Het goede nieuws is dat de procedure vernieuwd wordt. In een eerste fase worden “slimme” elektronische formulieren voorzien voor de procedure via toetredingsakte. Fout ingevulde rubrieken zullen kunnen worden aangegeven. Dit systeem wordt later ook aangepast voor de CAO’s. Op termijn worden deze “e-bonussen” geïntegreerd in een elektronisch platform.

Een plan voor het jaar 2019? Wacht niet te lang!

Als u een toekenningsplan tot loonbonus wil opzetten voor het jaar 2019 moet de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dit plan ten laatste op 30 april 2019 ontvangen hebben!

Wenst u hulp bij het opstellen van uw toekenningsplan tot loonbonus en de opvolging van de procedure? Contacteer Acerta Legal Consult. Bel 02/474 01 06 of stuur een e-mail naar legal.consult@acerta.be.

Loonoptimalisatie van A tot Z
We brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.

Bron:
CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, KB 20 januari 2019, BS 4 februari 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates