De RSZ spreekt zich uit over de split bill-regeling

02 augustus 2018

Split bill

Wat voorafging

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe forfaits voor de waardering van het voordeel in natura verbonden aan de terbeschikkingstelling van bepaalde IT-apparaten. In ons nieuwsbericht van 5 maart 2018 kon u reeds lezen dat de RSZ dezelfde forfaits hanteert als de fiscus voor de waardering van deze voordelen.

De berekeningswijze voor een combinatie van deze forfaits bleef echter nog onduidelijk, meer bepaald in het geval van de split bill-regeling voor gsm’s en smartphones.

De fiscus heeft daarom in mei een Circulaire gepubliceerd die de berekening van het voordeel in natura verduidelijkt.

De Circulaire bevestigt dat er geen voordeel voor het privégebruik van het gsm-toestel moet worden berekend indien de kosten voor het privégebruik van het telefoon- en internetabonnement rechtstreeks aan de werknemer worden gefactureerd en door hem worden betaald.

Het RSZ-standpunt

Het standpunt van de RSZ omtrent de split bill-regeling voor gsm’s en smartphones is nu ook gekend.

De RSZ bevestigt eveneens dat er geen voordeel voor het gsm-toestel moet berekend worden indien de werknemer zijn privégesprekken en zijn eigen internetverbruik betaalt, maar zij ziet het ruimer dan de fiscus.

Het maakt voor de RSZ geen verschil of er een systeem gehanteerd wordt waarin de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt aan de provider, dan wel aan zijn werkgever.

Bovendien speelt het geen rol of er gebruik wordt gemaakt van twee SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het een privégesprek betreft, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het verbruik boven dat forfait betaalt, ... enz.

Eigen bijdrage

Een andere nieuwigheid is de keuze van de RSZ om voor de eenmalige betalingen door de werknemer het fiscale eenjarigheidsbeginsel toe te passen.

Maandelijkse bijdrage

Als algemene regel geldt dat een werknemersbijdrage in mindering gebracht mag worden van het forfait voor de maand waarin de werknemer de bijdrage betaalt.

Eenmalige eigen bijdrage

De RSZ kiest er nu voor om het fiscale eenjarigheidsbeginsel toe te passen in geval van eenmalige bijdragen door de werknemer (bv. de werknemer betaalt een eenmalig bedrag op het moment dat het toestel hem ter beschikking gesteld wordt). Zij mogen aangerekend worden op het forfait voor het kwartaal waarin de werknemer zijn bijdrage betaalde én de forfaits van de drie daarop volgende kwartalen.

Meer informatie over de voordelen in natura vindt u in afdeling 23.III, A van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates