De rustdagen in de bouwsector zijn voor de komende jaren reeds vastgelegd

19 juli 2017

Inhaalrustdagen

De sector legt 12 vaste en verplichte inhaalrustdagen vast. In de praktijk betekent dit dat u niet het recht heeft om uw arbeiders op die dagen te laten werken, behoudens beperkte door de sector voorziene uitzondering.

De inhaalrustdagen voor 2018, 2019 en 2020 zijn de volgende:

2018 2019 2020
2 januari 2 januari 2 januari
3 januari 3 januari 3 januari
4 januari 4 januari 14 april
5 januari 19 april 22 mei
3 april 31 mei 21 december
30 april 16 augustus 22 december
11 mei 23 december 23 december
24 december 24 december 24 december
26 december 26 december 28 december
27 december 27 december 29 december
28 december 30 december 30 december
31 december 31 december 31 december

Vervanging van feestdagen

Zoals u weet, hebben alle werknemers recht op 10 feestdagen per jaar. Valt deze feestdag tijdens een weekend (of een andere gewone inactiviteitsdag in uw onderneming), dan moet deze dag gerecupereerd kunnen worden. In principe kunnen deze dagen vrij gerecupereerd worden, behalve wanneer de sector daar anders over beslist heeft.

In de bouwsector zijn bepaalde dagen vrij en andere liggen verplicht vast. Ziehier wat voorzien werd voor de drie volgende jaren:

 • In 2018 moeten twee feestdagen vervangen worden:
  • Zaterdag 21 juli: mag vrij vastgelegd worden
  • Zondag 11 november: verplicht vastgelegd op 2 november
 • In 2019 valt slechts één feestdag in het weekend:
  • Zondag 21 juli: mag vrij vastgelegd worden
 • In 2020 moeten twee feestdagen vervangen worden:
  • Zaterdag 15 augustus: mag vrij vastgelegd worden
  • Zondag 1 november: mag vrij vastgelegd worden 

Opgelet, de feestdagen die u vrij kunt vastleggen moeten, indien er geen voorafgaand akkoord is met de werknemers of vakbondsafgevaardigden, automatisch de maandag die volgt op de feestdag genomen worden.

Opgelet, het is niet onmogelijk dat de sociale partners besluiten om de eerdergenoemde data nog te wijzigen. Acerta zal u zeker op de hoogte houden mocht dat het geval zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur bij Acerta voor bijkomende informatie. Alle informatie over de agenda van de bouwsector vindt u ook in hoofdstuk 30 van de Sectorale Gids van Trefzeker. Bent u een werkgever die actief is binnen de bouwsector en bent u klant bij Acerta, dan kunt u de Sectorale Gids gratis raadplegen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates