Een nieuwe loonnorm voor 2019-2020

21 januari 2019

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zijn technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten uitgebracht. Het verslag betreft de zogenaamde loonnorm die om de twee jaar bepaald wordt en als basis gebruikt wordt voor het onderhandelen van de nieuwe tewerkstellingsakkoorden in de sectoren.

Voor de periode 2019-2020 werd de maximaal beschikbare marge berekend op 0,8%. Let wel, deze loonnorm moet nog worden goedgekeurd door de sociale partners die op nationaal niveau de Groep van Tien uitmaken.

Waarom is een loonnorm nodig?

De loonnorm stelt de marge van loonkostenstijging vast. Het doel van deze norm is te voorkomen dat onze lonen te snel veranderen ten opzichte van die van onze buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Er wordt een berekening gemaakt op basis van de prognose van de toekomstige loonontwikkelingen. Deze berekening bevat ook een correctiemechanisme dat rekening houdt met de in de voorgaande jaren toegenomen loonkloof.

In de praktijk kan je in principe geen loonsverhogingen toekennen zonder de grenzen van de loonnorm in acht te nemen. Voor de periode 2017-2018 werd de loonnorm door de sociale partners vastgesteld op 1,1%.

De sectoren zijn binnenkort aan zet

Zodra de Groep van Tien de nieuwe loonnorm heeft goedgekeurd, kunnen de sectoren de onderhandelingen beginnen over de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020.

U wacht dus beter op de beslissing van uw sector vooraleer u de loonontwikkeling in uw bedrijf bepaalt! In de komende weken en maanden vindt u meer informatie over dit onderwerp in onze Sectorale Gids, onder uw paritair comité.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitkomst van de lopende discussies binnen de Groep van Tien.

Bron:
Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates