Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Feestdagen 2022 en de vervangingsdagen

27 oktober 2021

Feestdagen in 2022 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Vóór 15 december 2021 moeten afspraken gemaakt worden over de vervanging van deze feestdagen. We geven een overzicht van de wettelijke bepalingen.

De feestdagen in 2022

De wettelijke feestdagen in 2022 zijn:

 • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022 (*)
 • Paasmaandag: maandag 18 april 2022
 • Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2022 (*)
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
 • Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022
 • O.L.V. Tenhemelopneming: maandag 15 augustus 2022
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstmis: zondag 25 december 2022 (*)
Feestdagen 2022

Welke feestdagen moet je vervangen?

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in je onderneming normaal niet moeten werken. In de meeste bedrijven is dat de zaterdag. 

(*) Wordt er in je onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet je in 2021 voor drie feestdagen (zaterdag 1 januari 2022, zondag 1 mei 2022 en zondag 25 december 2022) een vervangingsdag vastleggen.

Hoe leg je de vervangingsdagen vast?

Denk eraan vóór 15 december 2021 een vervangingsdag vast te leggen voor de feestdagen die in 2022 samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag.

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

 • het paritair comité beslist erover (dat is uitzonderlijk);
 • de ondernemingsraad legt de vervangingsdagen vast;
 • is er geen ondernemingsraad, of neemt die geen beslissing, dan kan je in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan je samen met de meerderheid van de werknemers een beslissing nemen;
 • is er geen beslissing op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met de werknemer(s) vastgelegd.

Deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer de werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag. Let er in dit geval ook op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar (m.a.w. ten laatste op 31 december 2022) opnemen. Een “afwezigheidskaart” waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten vrije dagen (bv. wettelijke vakantie, extralegale vakantie, anciënniteitverlof, dagen arbeidsduurvermindering, vervanging feestdag, …) kan hierbij een handig werkinstrument zijn.

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend. 

Administratieve procedure

Vóór 15 december 2021 moet je een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen (of met de bepaling dat de werknemers de vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen):

 • Een kopie van dit bericht voeg je toe aan het arbeidsreglement.
 • Een tweede kopie is voor de sociale inspectie, te bezorgen binnen acht dagen. De adressen van de sociale inspectie vind je hier. Dit kan ook elektronisch. Elektronisch neerleggen doe je door aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme op deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : www.arbeidsreglement.belgie.be (NL); www.reglementdetravail.belgique.be (FR). 

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend.

Daar gaan wij ook van uit bij de loonsvoorspelling. Indien je wil dat een andere dag als vervangingsdag wordt aangeduid, kan je dat meedelen aan jouw dossierbeheerder.

Voorbeelden van bijlage bij het arbeidsreglement

Vervangingsdag wordt collectief vastgelegd

De feestdagen in 2022 zijn:

 • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022 (*)
 • Paasmaandag: maandag 18 april 2022
 • Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2022 (*)
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
 • Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022
 • O.L.V. Tenhemelopneming: maandag 15 augustus 2022
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstmis: zondag 25 december 2022 (*)

 

(*) De vervangingsdag voor de feestdag van:

 • zaterdag 1 januari 2022 is……………………………………..............
 • zondag 1 mei 2022 is ………………………………………................
 • zondag 25 december 2022 is ………………………………...............

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Vervangingsdag mag vrij worden opgenomen

De feestdagen in 2022 zijn:

 • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022 (*)
 • Paasmaandag: maandag 18 april 2022
 • Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2022 (*)
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
 • Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022
 • O.L.V. Tenhemelopneming: maandag 15 augustus 2022
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstmis: zondag 25 december 2022 (*)

 

(*) De vervangingsdagen voor de feestdagen zaterdag 1 januari 2022, zondag 1 mei 2022 en zondag 25 december 2021 mogen vrij worden opgenomen in de loop van 2022.

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates