Feestdagen 2020 en vervangingsdagen

15 november 2019

Feestdagen in 2020 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Omdat vóór 15 december 2019 afspraken moeten gemaakt worden voor de vervanging van feestdagen die in 2020 samenvallen met een rustdag, geven we een overzicht van de wettelijke bepalingen.

De feestdagen in 2020

De feestdagen in 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020

 • Paasmaandag: maandag 13 april 2020

 • Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020

 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020

 • Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

 • Nationale feestdag: dinsdag 21 juli 2020

 • O.L.V. Tenhemelopneming: zaterdag 15 augustus 2020 (*)

 • Allerheiligen: zondag 1 november 2020 (*)

 • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

 • Kerstmis: vrijdag 25 december 2020

Welke feestdagen moet je vervangen?

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in je onderneming niet moeten werken. In de meeste bedrijven is dat de zaterdag. 

(*) Wordt er in je onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet je in 2020 voor twee feestdagen (zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020) een vervangingsdag vastleggen.

Hoe leg je de vervangingsdagen vast?

Denk eraan vóór 15 december 2019 een vervangingsdag vast te leggen voor de feestdagen die in 2020 (voor de voltijdse werknemers) samenvallen met een rustdag.

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

 • het paritair comité beslist erover (dat is uitzonderlijk);
 • de ondernemingsraad legt de vervangingsdagen vast;
 • is er geen ondernemingsraad, of neemt die geen beslissing, dan kan u in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan u samen met de meerderheid van de werknemers een beslissing nemen;
 • is er geen beslissing op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met uw werknemer(s) vastgelegd.

Opgelet: deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer de werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag! Let er in dit geval ook op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar (hier dus voor 31 december 2020) opnemen. Een “afwezigheidskaart” waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten vrije dagen (bv. wettelijke vakantie, extralegale vakantie, anciënniteitverlof, dagen arbeidsduurvermindering, vervanging feestdag, …) kan hierbij een handig werkinstrument zijn.

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend. 

Administratieve procedure

Vóór 15 december 2019 moet je een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen (of met de bepaling dat de werknemers de vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen).

 • Een kopie van dit bericht voeg je toe aan het arbeidsreglement.
 • Een tweede kopie is voor de sociale inspectie, te bezorgen binnen acht dagen. De adressen van de sociale inspectie vind je hier.

  Dit kan ook elektronisch. Elektronisch neerleggen doe je door aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme op deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : www.arbeidsreglement.belgie.be (NL) ; www.reglementdetravail.belgique.be (FR)  .

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend.

Daar gaan wij ook van uit bij de loonsvoorspelling. Indien je wil dat een andere dag als vervangingsdag wordt aangeduid, kan je dat meedelen aan jouw dossierbeheerder.

Voorbeelden van bijlage bij het arbeidsreglement

Vervangingsdag wordt collectief vastgelegd

De feestdagen in 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020
 • Paasmaandag: maandag 13 april 2020
 • Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
 • Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
 • Nationale feestdag: dinsdag 21 juli 2020
 • O.L.V. Tenhemelopneming: zaterdag 15 augustus 2020 (*)
 • Allerheiligen: zondag 1 november 2020 (*)
 • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
 • Kerstmis: vrijdag 25 december 2020

(*) De vervangingsdag voor de feestdag van:

 • zaterdag 15 augustus 2020 is ……………………………………………………………………………….
 • zondag 1 november 2020 is ………………………………………………….................................

Opgemaakt te .......................... , op ..............................


Handtekening

Vervangingsdag mag vrij worden opgenomen

De feestdagen in 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020
 • Paasmaandag: maandag 13 april 2020
 • Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
 • Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
 • Nationale feestdag: dinsdag 21 juli 2020
 • O.L.V. Tenhemelopneming: zaterdag 15 augustus 2020 (*)
 • Allerheiligen: zondag 1 november 2020 (*)
 • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
 • Kerstmis: vrijdag 25 december 2020

(*) De vervangingsdagen voor de feestdagen zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 mogen vrij worden opgenomen in de loop van 2020.

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

 

Handtekening

 

Meer weten? Volg de opleiding Vakantierechten berekenen

Vakantiedagen toekennen, berekenen en herrekenen is geen gemakkelijke klus. Zeker niet bij verandering van arbeidsregime. Hier leer je alle basisprincipes.

Schrijf in

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates