Gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid voor de opbouw van vakantierechten

28 juni 2018

In een eerder nieuwsbericht berichtten we u reeds over de bedoeling van de overheid om halve dagen arbeidsongeschiktheid ook voor bedienden gelijk te stellen met effectieve prestaties. Het Koninklijk Besluit dat hiervoor nodig was, werd recent gepubliceerd!

Tot voor kort werden alleen volledige dagen arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld met gewerkte dagen in de vakantiewetgeving voor bedienden. Hierdoor zagen werknemers die het werk hervatten in halve dagen hun vakantierechten het jaar erna verminderd.

Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht: op 1 januari 2018. Dit wil zeggen dat het van toepassing is vanaf het vakantiedienstjaar 2018, dus vakantiejaar 2019.

Opleiding door Acerta

In de opleiding vakantiegeld berekenen doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

Meer lezen over jaarlijkse vakantie? Dat kan in afdeling 52 van de sociale gids op Trefzeker.  

Bron:
Koninklijk Besluit van 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte,BS 21 juni 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates