Juni: tijd voor de ecocheques en de jaarlijkse premie in PC 200

29 mei 2019

Ook dit jaar moet je als werkgever in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden de ecocheques en de jaarlijkse premie uitbetalen aan jouw werknemers.

Ecocheques

Eens per jaar, in de loop van de maand juni, betaal je ecocheques aan jouw werknemers. Had je een voltijdse werknemer in dienst gedurende de hele referteperiode die loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019, dan bedragen de verschuldigde ecocheques 250 euro. Bedienden die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag.

Jaarlijkse premie

Naast de ecocheques, voorziet je sector ook een bruto jaarpremie van 250 euro die samen met het maandloon in juni wordt uitbetaald.

Ook hier loopt de referteperiode van 1 juni 2018 tot en met mei 2019 en heeft je voltijdse werknemer recht op de volledige premie. Voor je deeltijdse bedienden wordt de premie berekend in verhouding tot hun arbeidsduur.

Voor het jaar 2019 bedraagt de premie 263,02 euro ingevolge indexatie.

Je kan ervoor opteren de premie om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (bv. verhoging van het maandloon, bijdrage in het aanvullend pensioen, …). Indien je hiervoor gekozen hebt, houdt Acerta hiermee rekening in de voorspelling van de lonen.

Meer lezen over de ecocheques of de jaarpremie? Dat kan in hoofdstuk 20.2.5 en 20.3.1. van de Sectorale Gids in Trefzeker. Uiteraard kan je ook terecht bij jouw Acerta aanspreekpunt.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates