Klein verlet tijdens de vakantie?

03 augustus 2023

Heeft je werknemer recht op een dag klein verlet tijdens zijn vakantie?

Je werknemer is met vakantie en stuurt je tijdens zijn vakantie een bewijs dat zijn grootmoeder overleden is. Hij vraagt om de dag vakantie waarop de begrafenis plaats heeft, om te zetten in een dag klein verlet. Moet je daar op ingaan?  Het antwoord is duidelijk: neen.

Klein verlet is het recht van de werknemer met behoud van het normaal loon van het werk afwezig te zijn wanneer zich bepaalde gebeurtenissen hebben voorgedaan of zullen voordoen. Familiale gebeurtenissen zoals een huwelijk van de werknemer zelf, of van zijn kind, overlijden van (groot)ouders e.d. geven aanleiding tot kort verzuim.

Wil een werknemer gebruik maken van zijn recht op kort verzuim, dan moet hij zo snel mogelijk zijn werkgever hiervan verwittigen. Bij een huwelijk bijvoorbeeld kan dit ruim vooraf, maar bij een overlijden is dit wellicht veel moeilijker te plannen. Dan kan het voorkomen dat de begrafenis tijdens de vakantie van de werknemer plaatsvindt. Als de werknemer al vakantie heeft, dan is hij in de gelegenheid naar de begrafenis te gaan. Op de dag van de begrafenis hoeft hij al niet te werken en kan hij de begrafenis bijwonen. Hij kan in zijn vakantieperiode geen dag kort verzuim opeisen.

Vanaf 1 januari 2024 bestaat wel een uitzondering, meer specifiek bij geboorteverlof. Geboorteverlof – de opvolger van het ‘vaderschapsverlof’ - is het recht van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind. Sinds 1 januari 2023 gaat dit om 20 dagen. Wanneer een werknemer vakantie heeft, mag hij deze dagen wel laten omzetten in geboorteverlof. Lees hierover ‘Opname jaarlijkse vakantie: wijzigingen vanaf 2024

Om elk misverstand te vermijden het is niet verboden in te gaan op een verzoek tot omzetting van vakantie naar klein verlet. Maar met uitzondering van geboorteverlof is dat zeker geen verplichting!

Meer weten over voorrangsregels bij afwezigheden?

Als een werknemer afwezig is omwille van verschillende redenen tegelijkertijd, dan bepalen voorrangsregels welke reden primeert. In 2 uur tijd leggen we je deze voorrangsregels uit. 

Volg de online opleiding

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates