Kom er bij, en vervang

19 augustus 2016

Kris Wauters gaat naar Rio de Janeiro. Hij kan er niet bij zijn voor de Radio 2 Zomerhit maar hij wordt vervangen. Zo kunt u ook uw werknemer vervangen als hij even uit roulatie is. Een vervangingsovereenkomst kan hiervoor een oplossing zijn. Wij leggen u dat graag even uit.

Wat is een vervangingsovereenkomst?

U en uw werknemer zijn verbonden met een arbeidsovereenkomst. Zo’n arbeidsovereenkomst kan geschorst worden. De werknemer komt dan een poosje niet werken maar hij komt na verloop van tijd terug. Die arbeidsovereenkomst wordt alleen maar onderbroken, zij wordt niet beëindigd. Jaarlijkse vakantie, ziekte, kort verzuim, zwangerschapsrust, tijdskrediet, dat zijn nog maar enkele voorbeelden van schorsingen. Er zijn er nog veel meer.

Voor de duur van die afwezigheid van uw werknemer mag u een vervanger in dienst nemen met een vervangingsovereenkomst. Is die vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur, dan gaat de vervanger uit dienst zodra de werknemer die hij vervangt terugkomt. U hoeft dan geen rekening te houden met de langere wettelijke opzeggingstermijnen die u normaal wel zou moeten respecteren bij een ‘gewone’ overeenkomst van onbepaalde duur.

Wat zijn de voorwaarden om een geldige vervangingsovereenkomst af te sluiten?

Een vervangingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Zij kan alleen maar gebruikt worden voor de vervanging van een werknemer van wie het de arbeidsovereenkomst geschorst is. U mag voor alle schorsingen een vervanger in dienst nemen maar niet als de titularis van de overeenkomst (dit is de persoon van wie de arbeidsovereenkomst geschorst is) afwezig is wegens:
   
  • tijdelijke werkloosheid om economische redenen;
  • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer;
  • staking;
  • lock out.
    
 • Zo’n vervangingsovereenkomst moet schriftelijk zijn en voor elke vervanger afzonderlijk worden opgesteld. Het document moet de reden van de vervanging vermelden maar ook de identiteit van de te vervangen werknemer en de voorwaarden van de indienstneming. Deze overeenkomst moet getekend worden, ten laatste op het moment dat de vervanger in dienst komt.

De vervangingsovereenkomst kan van bepaalde of van onbepaalde duur zijn. In een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur, moet de opzeggingstermijn vermeld staan en die mag korter zijn dan de wettelijke opzeggingstermijnen. Voor zover dat in de vervangingsovereenkomst opgenomen is, is het zelfs mogelijk deze te laten aflopen op het moment dat de titularis van de job zijn oorspronkelijke functie terug opneemt.
Is de vervangingsovereenkomst van bepaalde duur, dan moet een einddatum vermeld zijn en dan gelden dezelfde regels als de gewone arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. De vervangingsovereenkomst van bepaalde duur eindigt op het moment dat de einddatum bereikt werd.

Verder mag een vervangingsovereenkomst niet langer duren dan 2 jaar, tenzij het gaat om een vervanging voor tijdskrediet of loopbaanvermindering. Dan mag die termijn van 2 jaar wel overschreden worden.

Voor Kris Wauters zal Koen een vervanger vinden. Waarom u niet voor uw werknemer?

Trefzeker, dé online databank voor sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit, bevat een modeldocument (Arbeider / Bediende) van een dergelijke overeenkomst. Dit document houdt rekening met al deze wettelijke vereisten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates