Mijn werknemer is ziek tijdens zijn vakantie: wat nu?

17 juli 2018

Kan een werknemer vakantiedagen die samenvallen met dagen van arbeidsongeschiktheid later opnemen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het tijdstip van de ziekte van uw werknemer: vóór of tijdens de geplande vakantie. In België geldt het basisprincipe dat slechts één wettelijke oorzaak de arbeidsovereenkomst kan schorsen. Het is daarbij de eerste schorsing die primeert.

De werknemer wordt ziek vóór de geplande vakantie

Wanneer de werknemer ziek wordt vóór de geplande vakantie, dan wordt hij als arbeidsongeschikt beschouwd, omdat de eerste schorsingsperiode, namelijk ziekte, primeert. De werknemer zal dus recht hebben op gewaarborgd loon tijdens zijn arbeidsongeschiktheid en hij kan de vakantiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid overdragen.

De werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wanneer de ziekte van de werknemer begint tijdens zijn vakantie, dan wordt hij niet als arbeidsongeschikt beschouwd en kan hij later dus geen aanspraak meer maken op deze vakantiedagen. Deze regelgeving stemt echter niet overeen met de Europese reglementering.

De Europese regelgeving bepaalt dat de werknemer het recht heeft om zijn betaalde jaarlijkse vakantie die samenvalt met een periode van ziekte op een later tijdstip op te nemen, ongeacht het ogenblik waarop deze arbeidsongeschiktheid plaatsvindt. Hoewel de Belgische regelgeving in strijd is met de Europese regelgeving, heeft België zijn wetgeving nog steeds niet aangepast.

Wanneer de werknemer ziek blijft na zijn vakantie, wordt hij wel als arbeidsongeschikt beschouwd en heeft hij recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Indien de werknemer bijvoorbeeld van 22 tot 26 augustus op vakantie gaat, maar ziek wordt op 24 augustus, dan zal hij op maandag 29 augustus, wanneer hij het werk normaal had moeten hervatten, nog recht hebben op 25 dagen gewaarborgd loon.

Besluit: Bij ziekte van uw werknemer rond zijn vakantieperiode, moet u rekening houden met het tijdstip van zijn ziekte.

Opgelet! Er gelden andere regels bij collectief verlof. Voor meer informatie: zie afdeling 52 van de sociale gids.

Meer weten?

In de opleiding vakantiegeld berekenen doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates