Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Mini-taxshift: uitsluiting fiscaal voluntariaat voor bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

20 juni 2022

Een van de maatregelen die werd genomen in het kader van de mini-taxshift van de federale regering is de uitsluiting van de bedrijfsvoorheffing ingehouden via het ‘fiscaal voluntariaat’ voor de berekening van bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De vrijstellingen voor onder meer overuren, ploegenarbeid, nachtarbeid, continuarbeid en werken in onroerende staat worden echter niet geviseerd.

Fiscaal voluntariaat: situering

De techniek van het fiscaal voluntariaat houdt in dat er op vraag van de werknemer vrijwillig meer bedrijfsvoorheffing (BV) wordt ingehouden dan de wettelijk verplichte BV.

In bepaalde situaties blijkt bij de afrekening van de personenbelasting dat de werknemer-belastingplichtige (veel) moet bijbetalen. Dit kan uiteraard verschillende redenen hebben. Regelmatig is dit bijvoorbeeld het geval bij werknemers met twee deeltijdse contracten bij twee verschillende werkgevers. Elke werkgever berekent immers de wettelijk verplicht in te houden BV louter op basis van het deeltijdse contract bij hem, zonder rekening te houden met het loon van het tweede contract. Hierdoor blijkt de som van de door beide werkgevers ingehouden BV  vaak onvoldoende om de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting voor te financieren. Bij de berekening van de personenbelasting worden alle inkomsten immers in principe samengenomen en onderworpen aan progressieve belastingtarieven.

Om dergelijke onaangename verrassing te vermijden, kunnen werknemers aan hun werkgever vragen om doorheen het jaar bijkomende BV in te houden. Iets wat in het vakjargon ‘fiscaal voluntariaat’ heet.

Uitsluiting fiscaal voluntariaat voor BV-doorstortingsvrijstellingen

Deze bijkomend ingehouden BV in het kader van het fiscaal voluntariaat wordt verder op dezelfde manier behandeld als de verplicht in te houden BV. In principe komt deze dus ook in aanmerking bij de berekening van de vrijstellingen van doorstorting van BV. De bijkomende BV kan bijgevolg extra lastenverlaging opleveren voor de werkgever, indien alle voorwaarden vervuld zijn uiteraard. De wetgever stak hier recent een stokje voor door deze bijkomende BV uit te sluiten voor de berekening van sommige lastenverlagingen.

De aanleiding voor deze uitsluiting is vermeend misbruik van het fiscaal voluntariaat door sommige werkgevers. Volgens de wetgever wordt het fiscaal voluntariaat door sommige werkgevers opgedrongen aan de werknemer, met het oog op het verkrijgen van een hogere lastenverlaging voor de werkgever, ten nadele van de overheid. De werknemers recupereerden een eventueel overschot aan ingehouden BV sowieso via hun eindbelasting, zij ondervinden hier dus uiteindelijk geen nadeel van.

Elke BV-doorstortingsvrijstelling heeft eigen berekeningsregels. De uitsluiting van het fiscaal voluntariaat geldt enkel voor die vrijstellingen waarbij de ingehouden BV dient als berekeningsbasis, zijnde de vrijstelling voor:

  • wetenschappelijk onderzoek (alle categorieën);
  • sportbeoefenaars;
  • investeringen in steunzones;
  • startende ondernemingen;
  • koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector.

Voor de berekening van deze lastenverlagingen komt de ingevolge het fiscaal voluntariaat bijkomend ingehouden BV dus niet langer in aanmerking. Deze uitsluiting geldt voor de lastenverlagingen berekend op basis van de bezoldigingen die vanaf 1 april 2022 worden betaald.

Deze uitsluiting van het fiscaal voluntariaat heeft dus geen impact op de andere BV-doorstortingsvrijstellingen, bijvoorbeeld de vrijstelling voor overuren, voor ploegenarbeid, voor nachtarbeid, voor continuarbeid en voor werken in onroerende staat.

Bron:
Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 2022.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates