Overuren in de horeca: eindelijk witte rook

30 mei 2016

Er is goed nieuws voor de horeca uitbaters die gebruik wensen te maken van de 360 uren die zonder inhaalrust uitbetaald kunnen worden.

In ons nieuwsbericht van 25 mei 2016 wezen we al op de mogelijke problemen die er opduiken met de 360 overuren die uitbetaald kunnen worden zonder inhaalrust toe te kennen.

In het paritair comité van de horeca was er een cao die toeliet om per werknemer maximaal 143 overuren uit te betalen. Het was deze grens van 143 overuren die door de wet van 16 november 2015 werd opgetrokken tot 360 overuren per jaar. Door deze wet moeten er geen sociale of fiscale bijdragen meer betaald worden op de overuren. 

De cao die de grens verhoogde naar 143 overuren is sinds 1 januari 2016 verlopen. Ondanks herhaalde pogingen werd er geen akkoord gevonden met de vakbonden om deze cao te verlengen.
Doordat deze cao niet verlengd werd, was het voor ondernemingen in de horeca niet langer mogelijk om gebruik te maken van de 143 overuren maar kwam ook de verhoging naar 360 overuren in het gedrang.
Als gevolg hiervan kan men momenteel slechts 91 overuren uitbetalen in plaats van de beloofde 360 overuren.

Om een einde te stellen aan deze rechtsonzekerheid besliste de interkabinettenwerkgroep om de wet van 16 november 2015 aan te passen, waardoor de grens van toegelaten overuren wordt verhoogd naar 360 overuren. De wet van 16 november 2015 zal vanaf nu verwijzen naar de 91 overuren van de wet en niet langer naar de 143 overuren van de cao.

Verwacht wordt dat de wetswijziging eind juni gepubliceerd zal worden met in het Belgisch Staatsblad. De wet zou terugwerkende kracht hebben voor het jaar 2016.

Na de publicatie zal u onbezorgd gebruik kunnen maken van de 360 overuren.

Wij houden u verder stipt op de hoogte.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates