Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

PC 329.01 sluit CAO ecocheques af

18 december 2019

Op 16 december 2019 ondertekenden de sociale partners in je sector een CAO over de eenmalige toekenning van ecocheques. De regeling geeft uitvoering aan het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit/non-profit sectoren (VIA 5).

Toepassingsgebied

De CAO is van toepassing op werkgevers en werknemers van organisaties die onder het paritair comité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die voor hun algemene werking gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van de in de CAO opgesomde decreten en besluiten. De regeling geldt niet voor jobstudenten en werknemers die in het kader van de 25-dagen-regel worden tewerkgesteld.

Toekenning

Voor 2019 ken je aan je werknemers ecocheques toe voor een totaalbedrag van 121 euro.

Voor het berekenen van het aantal ecocheques wordt er een referentieperiode bepaald van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019. Je kent je werknemers ecocheques toe volgens het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in deze periode. Worden gelijkgesteld met gewerkte dagen:

  • Inactiviteitsperiodes die gelijkgesteld worden in de regeling jaarlijkse vakantie, o.a.
    • moederschapsverlof,
    • jeugd- of seniorvakantie,
    • de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
  • Gelijkstelling voor een maximumperiode van drie kalendermaanden van het palliatief verlof en het verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Onbetaald verlof, alle wettelijke vormen van tijdskrediet en thematische verloven (andere dan het palliatief verlof of het verlof om medische bijstand) worden niet gelijkgesteld. Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal ecocheques berekend in verhouding tot de contractueel verrichte arbeidstijd en de daarmee gelijkgestelde periodes in de referentieperiode. Ook wanneer een werknemer tijdens de referentieperiode in of uit dienst is getreden, wordt het aantal ecocheques berekend en uitbetaald volgens de gewerkte en gelijkgestelde dagen in die periode.

Kent je organisatie vandaag al ecocheques toe? Consulteer dan je gebruikelijke overlegorganen en informeer je werknemers hoe je het toegekende bedrag vanuit het VIA5 alternatief zal besteden.

Uitbetaling

De ecocheques worden toegekend uiterlijk op 31 december 2019, ook in geval van uitdiensttreding in 2019, tenzij deze datum wegens technische redenen niet haalbaar zou zijn. Je kent de ecocheques in dat geval zo spoedig mogelijk toe.

Wanneer het totale bedrag van de ecocheques waarop een werknemer aanspraak maakt minder dan 10 euro bedraagt, heb je de keuze om alsnog een ecocheque te geven of om het verschuldigde bedrag, verhoogd met 50%, toe te voegen aan het brutoloon van je werknemer.

Je werknemers kunnen met ecocheques enkel producten of diensten aankopen die opgenomen zijn in de lijst die als bijlage gaat bij CAO nr. 98. Je informeert je  werknemers bij de eerste overhandiging van de ecocheques over de lijst (bijvoorbeeld door er een kopie van te bezorgen).

De toekenning van ecocheques verloopt verplicht via een erkend uitgiftebedrijf. De keuze van uitgiftebedrijf is vrij. Werk je nog niet met ecocheques en wens je hiermee te starten? Acerta werkt hiervoor samen met Sodexo.  Contacteer je aanspreekpunt bij Acerta in dit verband. Hij of zij kan je verder helpen om de bestelling van ecocheques in orde te brengen.

Meer informatie over dit onderwerp kan je ook terugvinden in je sectorale gids op Trefzeker.

Bron:
Website van de socioculturele werkgeversfederatie Sociare (sociare.be).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates