Plus-minusconto : kan iedere werkgever hier gebruik van maken?

24 januari 2017

Het plus-minus-conto is een maatregel om de referteperiode van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te verlengen tot maximum 6 jaar.

Welke sectoren komen in aanmerking ?

De wet wendbaar werk breidt de maatregel nu uit naar alle sectoren die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO-wet.

Naast een uitbreiding naar alle sectoren zijn ook de voorwaarden veranderd. Op die manier hebben dienstensectoren ook de mogelijkheid om hier van gebruik te kunnen maken.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan ?

De nieuwe voorwaarden zijn als volgt :

  • behoren tot een sector gekenmerkt door een sterke internationale concurrentie;
  • productie- of ontwikkelingscycli hebben die over meerdere jaren lopen waardoor de gehele onderneming of een homogeen deel ervan geconfronteerd wordt met een langdurige, substantiële vermeerdering of vermindering van het werk;
  • een sterke stijging of daling van de vraag naar een nieuw ontwikkeld product of nieuw ontwikkelde dienst;
  • kampen met specifieke economische redenen die het onmogelijk maken om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te respecteren binnen de referteperiodes die de Arbeidswet toelaat. 

Sociale partners in de sectoren aan zet

U kan niet zonder meer gebruik maken van deze mogelijkheid. Het is aan de sociale partners in uw sector om hierover een CAO te sluiten vooraleer u deze maatregel kan activeren.

Hoe gaat u aan de slag met de nieuwe spelregels?

Zoals hierboven reeds aangehaald ligt het initiatief bij de sociale partners in uw sector. Het is op basis van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst dat u de referteperiode van de wekelijkse arbeidsduur kan spreiden over meerdere jaren (maximum 6 jaar).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates