RSZ en fiscus op één lijn voor de waarderingen van IT-apparaten

05 maart 2018

Werknemers krijgen tegenwoordig verschillende IT-apparaten zoals een GSM, laptop of tablet, vaste PC of internetabonnement ter beschikking van hun werkgever. Wanneer zij deze apparaten ook voor privédoeleinden gebruiken, dan genieten zij een voordeel in natura waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De waarde van dit voordeel wordt forfaitair bepaald. In ons e-magazine van 16 november 2017 hebben we u reeds op de hoogte gebracht van de nieuwe waarderingen van IT-apparaten door de fiscus.

Ook de RSZ heeft nu haar reglementering aangepast en zij gebruikt, zoals verwacht, dezelfde forfaits als de fiscus. Deze forfaits gelden reeds sinds 1 januari 2018.

We zetten de nieuwe waarderingen nog eens voor u op een rijtje:

Vaste of mobiele PC 72 euro/jaar
Tablet of mobiele telefoon 36 euro/jaar
Vaste of mobiele internetaansluiting, indien er meerdere abonnementen zijn, wordt dit bedrag slechts éénmaal in rekening gebracht 60 euro/jaar
Vast of mobiel telefoonabonnement 48 euro/jaar

Meer informatie over deze voordelen in natura vindt u in afdeling 23.III, A van de Sociale Gids op Trefzeker.

Bron: Koninklijk Besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 20, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27/02/2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates