Sectorale premies in juni

07 juni 2017

In het kader van de koopkrachtverhoging van de werknemers, hebben heel wat sectoren cao’s gesloten waarin ze u als werkgever opleggen jaarlijks een premie te betalen. Bent u actief in die sector, dan moet u deze cao naleven en dus de premie betalen op het tijdstip dat erin vermeld staat. Vaak is het echter mogelijk om zo’n premie om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel.

Welke sectoren?

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van sectoren die een premie opleggen in juni.

Sector Tijdstip van betaling Bedrag Omzetting mogelijk?
200.218 In juni 252,83 euro Ja
202.001 Met het loon van juni 70 euro

255,03 euro
Niet meer, u moest dit doen in 2005

Niet meer, u moest dit doen in 2015
311 Met het loon van juni 70 euro

255 euro
Niet meer, u moest dit doen in 2005

Niet meer, u moest dit doen in 2015
313 Met het loon van juni 250 euro Ja, bedrijfsakkoord sluiten voor 1/07
321 Met het loon van juni 250 euro Niet meer, u moest dit doen in 2015

Waar moet u op letten?

Omzetting in een ander voordeel

Veel van deze sectoren schrijven in hun cao dat het u vrij staat om de premie om te zetten in een ander, gelijkwaardig voordeel. Soms wordt een menu opgenomen waaruit u kan kiezen, in andere cao’s staat dan weer dat u volledig vrij bent in uw keuze. Let daarbij wel op dat u alle toepasselijke wettelijke bepalingen naleeft. Zo kan het aantrekkelijk lijken om de premie die u vorig jaar hebt uitbetaald dit jaar om te zetten in maaltijdcheques. Als u die nog niet had in uw onderneming. Of u wil een verhoging van de werkgeversbijdrage doorvoeren als er wel al maaltijdcheques waren voor uw werknemers. De RSZ-wetgeving zegt echter dat maaltijdcheques niet langer vrij van bijdragen kunnen gegeven worden als ze voortkomen uit de omzetting van een bestaand voordeel. Hebt u vorig jaar de premie uitbetaald, dan is uw kans om maaltijdcheques als omzetting hiervan te geven dus definitief verkeken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor ecocheques. Zijn er dan nog opties om de premie om te zetten? Ja, er zijn extralegale voordelen waar er geen bepaling is die zegt dat het niet mag gaan om de omzetting van een bestaand voordeel. U kunt het bedrag van de premie dit jaar bijvoorbeeld storten in de groepsverzekering van uw werknemers. Dit zal voordeliger zijn voor uw werknemers, omdat er minder sociale bijdragen op betaald moeten worden. 

Indexering van de premie

Ga bij de betaling van de premie of de omzetting ervan zeker nog eens kijken naar de oorspronkelijke cao. Het is mogelijk dat daar een indexeringsclausule in staat, waardoor u meer moet betalen dit jaar dan vorig jaar. In de tabel hierboven ziet u dat in PC 200.218 er zo’n indexering is voorzien, waardoor de premie in 2017 252,83 euro bedraagt. Ook de premie van 250 euro in PC 202.001 wordt dit jaar nog geïndexeerd. In PC 313 daarentegen is geen indexering onderhandeld. Dit jaar betaalt u dus ook gewoon 250 euro.

Voor de invulling van een gelijkwaardig voordeel kan de klant ondersteuning krijgen bij Legal Consult. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates