Sociale verkiezingen: toch maar organiseren?

08 november 2019

Doen alsof mijn neus bloedt en geen verkiezingen organiseren?

Eens je als werkgever 50 of meer werknemers in dienst hebt, moet je een comité voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Die oprichting kan alleen maar door het organiseren van sociale verkiezingen. Eens je 100 werknemers of meer in dienst hebt, moet er ook een ondernemingsraad komen. Ook dit kan alleen maar via sociale verkiezingen. In België vinden die elke 4 jaar plaats. In de periode van 11 tot 24 mei 2020 is het weer zo ver. De organisatie van deze sociale verkiezingen vraagt een flinke inspanning. Hier en daar durft een werkgever zich af te vragen: “zou ik doen alsof mijn neus bloedt en geen verkiezingen organiseren?” Daarop is het antwoord duidelijk “neen”, toch niet als hij geen financieel fiasco tegemoet wil gaan.

Een werkgever die sociale verkiezingen moet organiseren en dit niet doet, loopt gevaar een sanctie van niveau 3 uit het strafwetboek te krijgen. In mensentaal betekent dit dat deze werkgever een administratieve geldboete riskeert die in elk geval minimaal 400 euro bedraagt en kan oplopen tot 4.000 euro. De rechter kan er voor kiezen een strafrechtelijke sanctie toe te passen. In dat geval riskeert de werkgever die geen sociale verkiezingen wil organiseren, een sanctie van minstens 800 euro en die kan oplopen tot 8.000 euro. Dit zijn bedragen die toegepast worden voor elke betrokken werknemer, of, m.a.w. elke werknemer die niet aan de verkiezingen kan deelnemen en dit met een maximum tot 100 werknemers. Deze hoge bedragen moeten werkgevers ontmoedigen er ook maar aan te denken geen sociale verkiezingen te organiseren.

Bovendien kan een werkgever die sociale verkiezingen moet organiseren en dit niet doet, gedwongen worden deze verkiezingen alsnog te organiseren. In dat geval is het perfect mogelijk dat de verkiezingsprocedure plaats moet vinden buiten de periode die normaal voor sociale verkiezingen werd voorzien.

Het organiseren van sociale verkiezingen is een procedure die 150 dagen duurt. De eerste stappen moeten gezet worden in december maar je bereid best nu al zo veel als mogelijk voor. Ook hoeven deze verkiezingen geen aanleiding te zijn tot onoverkomelijke problemen. Acerta kan je hierbij stap voor stap begeleiden. U kunt daarvoor terecht bij Sociale verkiezingen@acerta.be of tel. 02 333 27 22.

Bron:
Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 – Wet betreffende de sociale verkiezingen van 4 december 2007.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates