Tarieven openbaar vervoer wijzigen op 1 februari 2019

08 januari 2019

Of deze wijziging impact heeft op jouw tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Naar jaarlijkse gewoonte zal de NMBS op 1 februari haar tarieven van biljetten, treinkaarten, e.a. wijzigen.

Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

Indien jouw onderneming of sector een eigen regeling heeft uitgewerkt waarbij de berekening van jouw tussenkomst gebeurt op basis van de vaste tarieven van de treinkaarten zoals opgenomen in artikel 3 van CAO 19 octies van 2009, zal de wijziging van de tarieven op 1 februari 2019 géén invloed hebben op het bedrag dat je maandelijks betaalt. Jouw tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers is in dat geval al sedert 2009 ongewijzigd gebleven.

Heeft jouw sector of onderneming daarentegen wel een regeling uitgewerkt waarbij de jaarlijks aangepaste (geïndexeerde) tarieven van de treinkaarten als basis dienen, dan zal het bedrag dat je als tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers betaalt aangepast moeten worden telkens wanneer de NMBS haar tarieven wijzigt zoals nu op 1 februari 2019 het geval is.

Niet alleen de tarieven van de NMBS, maar ook de tarieven van De Lijn en de TEC wijzigen vanaf 1 februari 2019.

Acerta volgt voor jou de tariefwijzigingen op en zal automatisch de correcte tarieven toepassen zodra deze gekend zijn.

Meer weten? Raadpleeg afdeling 25 van de Sociale Gids. Voor de meest actuele bedragen kan je in afdeling 60 van de Actuele Bedragen in Trefzeker terecht. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates