Tijdelijke verhoging van loongrenzen in geval van loonbeslag en loonoverdracht

09 november 2022

Om werknemers de nodige financiële ademruimte te geven om de energiecrisis door te komen, werd beslist om tijdelijk de loongrenzen te verhogen die je als werkgever moet respecteren bij het uitvoeren van loonbeslag of loonoverdracht.

Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor iedereen. Niet in het minst voor werknemers die om een of andere reden een beslag op hun loon hebben gekregen of een deel van hun loon moeten afstaan in het kader van een loonoverdracht. Hoeveel van het loon precies beschermd is, wordt elk jaar door de wetgever bepaald. De grenzen die per kalenderjaar van toepassing zijn, worden in december van het voorgaande jaar aan de index van de consumptieprijzen aangepast.

Als uitzonderlijke maatregel om werknemers een hoger inkomen te garanderen, worden de grenzen die van toepassing waren sinds 1 januari 2022 tijdelijk verhoogd en dit voor de maanden november en december.

Dit zijn de nieuwe bedragen:

Maandelijks nettoloon

Vatbaar voor beslag

Maximale inhouding

Beschermd voor de werknemer

tot 1.424,00

0 %

/

1.424,00

tussen 1.424,01 en 1.529,00

20 %

21,00

83,99 

tussen 1.529,01 en 1.688,00

30 %

47,70  

111,29  

tussen 1.688,01 en 1.846,00

40 %

63,20 

94,79  

boven 1.846,01

alles

onbeperkt

/

Kind ten laste

 

 

88,00 per kind

(Bedragen in euro)

 

Bron
Wet 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis (1), BS 3 november 2022 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates