Uitbreiding politiek verlof

09 mei 2019

Vanaf 1 januari 2019 moet elk OCMW in Vlaanderen (met uitzondering van de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren) een bijzonder comité voor de sociale dienst inrichten en geldt er een aparte regeling voor de gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bijzonder comité sociale dienst en het recht op politiek verlof

Bijzondere comités voor de sociale dienst zijn samengesteld uit leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en externe leden. Tot voor kort hadden enkel de leden voor de raad van maatschappelijk welzijn recht op politiek verlof. De externe leden binnen deze bijzondere comités hadden (nog) geen recht op politiek verlof. Hier is nu verandering in gekomen.

Er is vanaf 1 januari 2019 voor de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst  (andere dan de burgemeester en de schepenen) een recht op betaald politiek verlof gecreëerd.

Politiek verlof

(in dagen per maand)

Aantal inwoners
-10.000 10.000 tem 50.000 +50.000
Leden Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW (*) 0,5 1 1
* andere dan burgemeester en schepenen

Gemeenteraadsleden en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

In Vlaanderen (met uitzondering van de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren) geldt een aparte regeling voor de gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Politiek verlof

(in dagen per maand)

Aantal inwoners
-10.000 10.000 tem 50.000 +50.000
gemeenteraadsleden (*) 0,5 1 1
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (*) 0,5 1 1
voorzitter van de gemeenteraad  1 2 2,5
voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn 1 2 2,5
* andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen

Het Waals gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren

Voor de overige gemeenten (van het Waals gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 6 Vlaamse randgemeenten en Voeren) geldt nog steeds volgende regeling:

 

Politiek verlof

(in dagen per maand)

Aantal inwoners
-10.000 10.000 tem 50.000 +50.000
Leden vast bureau raad voor maatschappelijk welzijn (*) 1 2 2,5
Gemeenteraadsleden (**) 0,5 1 1
Leden raad voor maatschappelijk welzijn (***) 0,5 1 1

* andere dan de voorzitter
** andere dan de burgemeester of de schepenen
*** andere dan voorzitter of lid van het vast bureau

Meer informatie over de regeling rond politiek verlof kan je terugvinden in afdeling 18 van de sociale gids in Trefzeker.

Bron:
KB 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (1), B.S. 23 april 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates