Vakantiedagen op, wat nu?

21 augustus 2019

Je werknemer wil in het najaar nog op vakantie gaan, maar hij heeft al zijn verlofdagen al opgebruikt…

Hij vraagt aan jou of hij een aantal onbetaalde verlofdagen kan opnemen. 

Moet je dit toestaan?

Neen, je bent niet verplicht om dit toe te staan. Je werknemer is gebonden door een arbeidsovereenkomst die hem contractueel verplicht het overeengekomen werk uit te voeren tegen betaling van een loon.

Anderzijds zal je werknemer ook niet verplicht zijn om in te gaan op een verzoek om onbetaald verlof te nemen omwille van bv. een tekort aan werk.

Mag je dit toestaan?

Je moet deze onbetaalde verlofdagen niet toestaan, maar je mag dit uiteraard wel. Onbetaald verlof wordt vaak toegestaan aan werknemers die onvoldoende vakantiedagen (wettelijke vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie) hebben. Er hoeven geen bijzondere redenen te zijn om akkoord te gaan met het verzoek van de werknemer. Het volstaat dat je het met de werknemer eens bent over de opname van het onbetaald verlof.

Wettelijk gezien zijn er geen bijzondere formaliteiten te respecteren, maar het is aan te raden om deze afspraak op papier te zetten. Op die manier ligt het vast dat de afwezigheid van je werknemer onbetaald verlof is en tegelijk kan de periode van het onbetaald verlof bepaald worden. Het is ook aangeraden om in dat document af te spreken of je werknemer gedurende die periode zijn bedrijfswagen, laptop en/of GSM mag gebruiken.

Tijdens het onbetaald verlof hoeft je werknemer niet te werken. Daar staat tegenover dat je voor die dagen ook geen loon moet betalen.

Let op, onbetaald verlof telt niet mee voor het vaststellen van de vakantierechten voor het volgende jaar en het onbetaald verlof heeft invloed op andere sociale rechten zoals bijvoorbeeld ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Indien je werknemer ziek wordt tijdens het onbetaald verlof, kan hij ook geen aanspraak maken op gewaarborgd loon.

Nog even samenvatten

Je werknemer heeft niet automatisch recht op onbetaald verlof. Je kan dit, maar moet dit niet, toestaan. Als je dit toestaat, maak je best schriftelijke afspraken. Let wel op, het opnemen van onbetaald verlof heeft gevolgen op vlak van de sociale zekerheid. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates