Verlof voor het verzorgen van schoonfamilie

30 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta informeert u over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Een van de motieven voor het nemen van tijdskrediet is het verstrekken van zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdskrediet voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, ook wel medische bijstand genoemd,  kan genomen worden voor het verstrekken van zorg aan een gezinslid of iemand die op hetzelfde adres zijn domicilieadres heeft. Ook voor het verstrekken van zorg aan een familielid of een bloed- of aanverwant tot de tweede graad is de opname van medische bijstand mogelijk.

Zo kan wie gehuwd is medische bijstand opnemen voor het verstrekken van zorg aan aanverwanten. Dit zijn bijvoorbeeld (niet limitatief) de schoonouders, schoonbroers- of zussen, grootouders van zijn echtgenoot… Wie wettelijk samenwoont had echter niet de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen voor zijn ‘schoonfamilie’. In de toekomst zullen gehuwden en wettelijk samenwonenden gelijkgesteld worden en dezelfde mogelijkheid hebben om zorgverlof op te nemen voor het verzorgen van schoonfamilie.

Het aantal personen waarvoor men het tijdskrediet kan opnemen zal echter beperkt worden. Medische bijstand zal nog opgenomen kunnen worden voor bloedverwanten van de eerste en tweede graad. Voor aanverwanten is de mogelijkheid echter beperkt tot schoonfamilie in de eerste graad.

Voor wie kan een werknemer  tijdskrediet medische bijstand nemen?
  Huidige regels Toekomstige regels
  Gehuwden

Gehuwden

Wettelijk samenwonenden

Bloedverwanten
Eerste graad Ouders Ouders
  Kinderen Kinderen
Tweede graad Grootouders Grootouders
  Kleindkinderen Kleinkinderen
  Broers en zussen Broers en zussen
Aanverwanten
Eerste graad Schoonouders Schoonouders
  Stiefouders Stiefouders
  Stiefkinderen Stiefkinderen
  Echtgenoten van zijn kinderen Echtgenoten van zijn kinderen
Tweede graad Broers en zussen van zijn echtgenoot  
  Echtgenoten van zijn broers en zussen  
  Echtgenoten van zijn kleinkinderen  
  Kleinkinderen van zijn echtgenoot  
  Grootouders van zijn echtgenoot  
  Echtgenoten van zijn grootouders  

Let op: Deze aanpassing is nog niet onmiddellijk van kracht. De sociale partners die de nieuwe cao 103 schreven, vroegen aan de regering om de wetgeving hieromtrent aan te passen. Zij stellen eveneens voor om deze nieuwe regels niet enkel van toepassing te maken op het tijdskrediet medische bijstand, maar eveneens het thematisch verlof voor het verstrekken van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid in deze zin aan te passen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates