Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Vrijwilligerswerk: vergoedingen mogelijk vanaf 1 januari 2022

28 januari 2022

De grensbedragen van de vrijwilligersvergoeding worden opgetrokken tot 36,84 euro per dag en 1 473,37 euro per jaar.

Een van de belangrijkste kenmerken van vrijwilligerswerk is dat het onbezoldigd is. Dit betekent echter niet dat je geen enkele vergoeding kan betalen aan vrijwilligers. De grensbedragen van de vrijwilligersvergoeding worden in 2022 opgetrokken tot 36,84 euro per dag en 1 473,37 euro per jaar. Zolang deze grenzen niet overschreden worden, moeten op vrijwilligersvergoedingen geen inhoudingen worden gedaan voor de RSZ en de fiscus.

Onbezoldigd maar wel vergoed

Een organisatie kan aan haar vrijwilligers een vergoeding betalen om de kosten die ze maken naar aanleiding van het vrijwilligerswerk te compenseren.

Zolang deze vergoeding lager is dan een bepaalde grens (op dag- en op jaarbasis) wordt deze vergoeding geacht werkelijk gemaakte kosten te dekken, zonder dat die kosten bewezen moeten worden. Het bedrag dat vrijgesteld toegekend kan worden, wordt vanaf 1 januari 2022 opgetrokken tot 36,84 euro/dag en 1 473,37 euro/jaar (forfaitaire kostenvergoeding).

In dit geval moeten er op de vergoeding dus geen fiscale en sociale inhoudingen gebeuren en moet er ook geen fiscale fiche worden opgemaakt. Het volstaat dat de organisatie die de vergoeding betaalt, op vraag van de belastingadministratie, een “nominatieve lijst” kan voorleggen waarop de betaalde kostenvergoedingen per vrijwilliger worden vermeld. De belastingadministratie kan dan ook de bewijsstukken opvragen waarop de betalingen zijn gebaseerd.

Verhoging vergoeding voor specifieke categorieën

Voor bepaalde categorieën vrijwilligers geldt een hoger jaarbedrag van 2 705,97 euro. 

Dit verhoogd grensbedrag geldt voor activiteiten als:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • nachtoppas, te weten het inslapen, en dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
  • niet-dringend liggend ziekenvervoerder: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen (dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 valt) en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt.

Ook voor de vrijwilligers die in de zorg en de vaccinatiecentra ingezet worden om het hoofd te bieden aan het veel extra werk, zal het verhoogde jaarplafond gelden. Anders dan in 2021 zullen er geen twee verschillende plafondbedragen meer gelden voor de zorgsectoren enerzijds en voor de vaccinatiecentra anderzijds.

Het gaat dus enkel om een verhoging van de jaargrens. Op dagbasis moet de traditionele grens van 36,84 euro nog steeds gerespecteerd worden. Deze categorieën vrijwilligers kunnen op jaarbasis dus enkel meer dagen vrijwilligerswerk verrichten, zonder de jaargrens te overschrijden.

Deze verhoging geldt echter niet indien:

  • de vrijwilliger in dezelfde periode ook als verenigingswerker actief is bij de betrokken organisatie;
  • de vrijwilliger actief is in de sportsector (dit zijn de activiteiten opgesomd in punt 1) en gedurende de periode van dat vrijwilligerswerk, een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering krijgt.

In deze gevallen blijft de klassieke jaargrens voor het vrijwilligerswerk van toepassing.

Overschrijding grensbedragen

Indien de hoger genoemde grensbedragen overschreden worden, zijn de betaalde vergoedingen in principe belastbaar en moet een fiscale fiche worden opgemaakt. De vrijwilliger heeft echter wel de mogelijkheid om aan te tonen dat zijn werkelijke kosten hoger liggen en de hogere vergoeding dus verantwoord is. Hij moet hier dan wel het nodige bewijs voor leveren. 

Combinatie forfaitaire en werkelijke kostenvergoeding

Het combineren van deze forfaitaire kostenvergoedingen met de terugbetaling van werkelijke kostenvergoedingen bij dezelfde organisatie is niet mogelijk. Het forfait wordt namelijk geacht alle gemaakte kosten te omvatten. Per kalenderjaar moet de keuze gemaakt worden tussen een van beide systemen.

De enige uitzondering daarop is de combinatie van het forfait met de terugbetaling van de werkelijke vervoerskosten van jouw vrijwilligers. Deze mogelijkheid is wel beperkt tot 2 000 km/jaar. Voor verplaatsingen met de eigen wagen, motor- of bromfiets van de vrijwilliger, kan je – indien je ervoor gekozen hebt om verplaatsingskosten terug te betalen - de vrijgestelde kilometervergoeding voor de dienstverplaatsingen van de federale ambtenaren gebruiken (van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 bedraagt die 0,3707 euro/kilometer). Vrijwilligers die met de fiets komen, kunnen een fietsvergoeding krijgen.

Bron:
Administratieve instructies RSZ
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates