Wat brengt het nieuwe jaar voor de bedrijfswagen?

16 januari 2017

Afgelopen weekend ging het autosalon van start. Misschien zullen ook uw werknemers daar de nieuwste modellen gaan bekijken.  Denkt u er over na om aan uw werknemers een bedrijfswagen toe te kennen? Of hebben uw werknemers reeds een bedrijfswagen? Dan houdt u voor 2017 best rekening met volgende evoluties.

Voor uw werknemer

Wanneer uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking krijgen die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, dan worden ze daarvoor belast op een voordeel in natura. Met “privéverplaatsingen” wordt ook het woon-werkverkeer van de werknemers bedoeld.

Dat voordeel in natura wordt berekend op basis van een formule die enerzijds rekening houdt met de cataloguswaarde (inclusief de opties) van de wagen en anderzijds het type brandstof en de uitstoot van de wagen.

Voor oudere wagens wordt er een correctie toegepast in functie van de ouderdom (tot maximum 5 jaar). Voor groene wagens zal de hogere cataloguswaarde (deels) gecompenseerd door een veel lagere CO2-uitstoot.

In een eerder artikel kon u al lezen dat het voordeel in natura vanaf 2017 opnieuw iets verhoogd is (als we geen rekening houden met de toegenomen ouderdom van de wagen).

Indien uw werknemer een firmawagen met tankkaart ter beschikking krijgt, moet voor de tankkaart geen afzonderlijk belastbaar voordeel bepaald worden.

Voor u als werkgever

Als werkgever betaalt u een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen die uw werknemers ook voor hun privéverplaatsingen mogen gebruiken. Deze bijdrage wordt ook wel de CO2-bijdrage genoemd.

Daarnaast kan u in uw aangifte in de vennootschapsbelasting slechts een deel van de kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aftrekken. Deze aftrek varieert van 50 tot 100%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. Om de terbeschikkingstelling van elektrische wagens aan te moedigen zijn de kosten voor elektrische wagens aftrekbaar voor 120%. De aftrek van brandstofkosten is steeds beperkt tot 75%.

Daarnaast moet u in uw aangifte ook een vaste verworpen uitgave opnemen. Die komt overeen met een percentage berekend op het voordeel in natura waarop uw werknemer wordt belast. Sinds 1 januari 2017 bedraagt dat percentage:

  • 17% wanneer enkel een bedrijfswagen ter beschikking, en
  • 40% wanneer het gaat om een bedrijfswagen met tankkaart.

Bovendien mag de eigen bijdrage die de werknemer eventueel betaalt (en die het voordeel in natura doet dalen) niet meer in mindering worden gebracht alvorens de verworpen uitgave wordt berekend. 

Bron: Programmawet 25 december 2016, BS 30 december 2016.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates