Wettelijke feestdagen 2024 en de vervangingsdagen

19 oktober 2023

Feestdagen in 2024 die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Vóór 15 december 2023 moeten afspraken gemaakt worden over de vervanging van deze feestdagen. We geven een overzicht van de wettelijke bepalingen.​

De wettelijke feestdagen in 2024

• Nieuwjaar: maandag 1 januari 2024

 • Paasmaandag: maandag 1 april 2024
 • Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
 • Nationale feestdag: zondag 21 juli 2024 (*)
 • O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2024
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november 2024
 • Wapenstilstand: maandag 11 november 2024
 • Kerstmis: woensdag 25 december 2024

Welke feestdagen moet je vervangen?

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in je onderneming, moet je vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in je onderneming normaal niet moeten werken. In de meeste bedrijven is dat zaterdag.

(*) Wordt er in je onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet je in 2023 voor één feestdag (zondag 21 juli 2024) een vervangingsdag vastleggen.

Hoe leg je de vervangingsdagen vast?

Denk eraan vóór 15 december 2023 een vervangingsdag vast te leggen voor de feestdagen die in 2024 samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag (voor de voltijdse werknemers).

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

 • het paritair comité beslist erover (dat is uitzonderlijk);
 • de ondernemingsraad legt de vervangingsdagen vast;
 • is er geen ondernemingsraad, of neemt die geen beslissing, dan kan je in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan je samen met de meerderheid van de werknemers een beslissing nemen;
 • is er geen beslissing op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met de werknemer(s) vastgelegd.

Deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer de werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag. Let er in dit geval ook op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar (m.a.w. ten laatste op 31 december 2024) opnemen. Een “afwezigheidskaart” waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten vrije dagen (bv. wettelijke vakantie, extralegale vakantie, anciënniteitverlof, dagen arbeidsduurvermindering, vervanging feestdag, …) kan hierbij een handig werkinstrument zijn.

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend.

Administratieve procedure

Vóór 15 december 2023 moet je een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen (of met de bepaling dat de werknemers de vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen):

 • Een kopie van dit bericht voeg je toe aan het arbeidsreglement.
 • Een tweede kopie is voor de sociale inspectie, te bezorgen binnen acht dagen. De adressen van de sociale inspectie vind je hier. Dit kan ook elektronisch. Elektronisch neerleggen doe je door aan te melden met je elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme op deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.arbeidsreglement.belgie.be (NL); www.reglementdetravail.belgique.be  (FR).

Als je geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend. Daar gaat Acerta ook van uit bij de loonsvoorspelling. Indien je wil dat een andere dag als vervangingsdag wordt aangeduid, kan je dat meedelen aan jouw dossierbeheerder.

Voorbeelden van bijlage bij het arbeidsreglement

Vervangingsdag wordt collectief vastgelegd

De feestdagen in 2024 zijn:

 • Nieuwjaar: maandag 1 januari 2024
 • Paasmaandag: maandag 1 april 2024
 • Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
 • Nationale feestdag: zondag 21 juli 2024 (*)
 • O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2024
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november 2024
 • Wapenstilstand: maandag 11 november 2024
 • Kerstmis: woensdag 25 december 2024

(*) De vervangingsdag voor de feestdag van zondag 21 juli 2024 is …………………………………….....................................

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Vervangingsdag mag vrij worden opgenomen

De feestdagen in 2024 zijn:

 • Nieuwjaar: maandag 1 januari 2024
 • Paasmaandag: maandag 1 april 2024
 • Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
 • Nationale feestdag: zondag 21 juli 2024 (*)
 • O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2024
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november 2024
 • Wapenstilstand: maandag 11 november 2024
 • Kerstmis: woensdag 25 december 2024

(*) De vervangingsdag voor de feestdag zondag 21 juli 2024 mag vrij worden opgenomen in de loop van 2024.

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates