Wijzigingen duaal leren in Vlaanderen vanaf 1 september 2019

27 augustus 2019

Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er binnen duaal leren in Vlaanderen enkele wijzigingen te noteren. Zo wordt het aantal opleidingen in duaal leren verder uitgebreid.  Maar ook moet er rekening worden gehouden met nieuwe modelovereenkomsten.

Hoe zit dat weer met duaal leren in Vlaanderen ?

Duaal leren biedt jongeren vanaf 15 jaar de kans om praktische ervaring op te doen op de werkvloer. Dit leidt tot een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en slaat een brug tussen de schoolbanken en de werkvloer.

In Vlaanderen kennen we sinds 1 september 2016 twee soorten overeenkomsten :

Bijkomend moet je er voor zorgen dat de bepalingen van het decreet duaal leren worden bijgevoegd bij de gehanteerde overeenkomsten.

Hou rekening met wijzigingen inzake de erkenningsaanvraag

Je kan als bedrijf maar dergelijke stages organiseren indien de werkplek voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.  Bijkomend moet de stagiair in kwestie ook worden begeleid door een mentor.

Vanaf 1 september zijn er aantal wijzigingen:

  • Iedere mentor moet na de erkenning verplicht een mentorenopleiding volgen;
  • Bijkomend moet er ook een uittreksel uit het strafregister – model 2- op naam van de mentor worden toegevoegd in de erkenningsaanvraag ;
  • Specifiek voor de horecasector : er moet bij de erkenningsaanvraag ook ofwel een digitale versie van het schuldenattest ofwel bewijs van inschrijving bij de RSZ worden toegevoegd als de onderneming nog geen personeel heeft.

Wijziging verlofrechten bij gebruik overeenkomst alternerende opleiding

Een leerling met een overeenkomst alternerende opleiding bouwt net zoals een gewone werknemer vakantierechten op. Deze betaalde vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens de schoolvakantie.

Bij duaal leren heeft men echter naast betaalde vakantiedagen ook recht op onbetaalde vakantiedagen. Deze onbetaalde vakantiedagen zijn echter niet gelijkgesteld qua opbouw vakantierechten.  Dit leidt ertoe dat een leerling met een overeenkomst alternerende opleiding dus niet zijn volledige krediet van 20 betaalde vakantiedagen kan opbouwen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates