Overbruggingsrecht 2021

1. Belasting klassiek overbruggingsrecht

Het klassiek overbruggingsrecht wordt belast als een vervangingsinkomen tegen de normale progressieve tarieven.

Aangiftecodes: 

Soort inkomen Gezamenlijk belastbaar deel
Wedden en lonen (vak IV) 1271/2271

Fiscale fiche: 281.18 

2. Belasting crisis-overbruggingsrecht 2021

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting en quarantaine

De taxatie van het overbruggingsrecht hangt af van de aard van de zelfstandige activiteit én ook van het soort inkomen.

Winsten en baten

Het overbruggingsrecht is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, voor zover deze vergoeding niet hoger is dan de belastbare nettowinsten of -baten die in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen (tenzij de progressieve tarieven voordeliger zouden zijn).

Wanneer deze 4x4-regel overschreden wordt, moet je een uitsplitsing maken tussen 2 bedragen:

  • Het eerste bedrag is belastbaar aan het afzonderlijke tarief van 16,5% (behalve indien de gezamenlijke, progressieve tarieven voordeliger zouden zijn)
  • Het saldo is belastbaar tegen het gezamenlijk, progressief tarief.

Aangiftecodes: 

Soort inkomen Afzonderlijk belastbaar  Gezamenlijk belastbaar deel
Winsten (vak XVII) 1636/2636 1637/2637
Baten (vak XVIII) 1682/2682 1683/2683

Fiscale fiche: 281.50

Bedrijfsleiders

Voor bedrijfsleiders is het overbruggingsrecht een vervangingsinkomen, belastbaar tegen het progressieve tarief.

Aangiftecodes:

Soort inkomen Gezamenlijk belastbaar deel
Wedden en lonen (vak IV) 1271/2271

Fiscale fiche: 281.18

Meewerkende partner

Voor de meewerkende partner wordt het overbruggingsrecht niet als een belastbaar inkomen beschouwd. Er wordt geen fiscale fiche opgemaakt. Er zijn geen belastingen verschuldigd op de uitkering.

Overbruggingsrecht omzetdaling en kinderopvang
Algemene regel

Voor alle zelfstandigen, uitgezonderd de meewerkende partner geldt één en dezelfde regeling. Deze regeling geldt voor de volgende inkomsten :

  • Winsten
  • Baten
  • Bezoldigingen als bedrijfsleider

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen, belastbaar tegen het progressieve tarief.

Aangiftecodes:

 Soort inkomen  Gezamenlijk belastbaar deel
Wedden en lonen (vak IV) 1271/2271

Fiscale fiche: 281.18

Meewerkende partner

Voor de meewerkende partner wordt het overbruggingsrecht niet als een belastbaar inkomen beschouwd. Er wordt geen fiscale fiche opgemaakt. Er zijn geen belastingen verschuldigd op de uitkering.