Afschaffing carenstijd voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

01 juli 2019

Vanaf 1 juli krijgen arbeidsongeschikte zelfstandigen  al vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering. Voorwaarde is wel dat ze langer dan zeven dagen ziek zijn.

Zelfstandigen die tot 7 dagen ziek zijn, krijgen geen uitkeringen. Deze periode wordt beschouwd als de niet-vergoedbare periode van arbeidsongeschiktheid, de zogenaamde carenstijd.

Hiermee komt een einde aan de carenstijd voor zelfstandigen.  Onderstaande tabel geeft de evolutie over de voorbije jaren weer.

Evolutie carenstijd
Vóór 1 januari 2001 3 maanden
Sinds 1 januari 2001 1 maand
Sinds 1 januari 2018 14 dagen
Vanaf 1 juli 2019

< 7 dagen ziek: carenstijd = duur ziekte

> 7 dagen ziek: geen carenstijd

Door deze maatregel wordt de kloof tussen het sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers weer wat kleiner. Een werknemer heeft immers recht op gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates