Onbelast bijverdienen: een stand van zaken

12 januari 2018

Hoewel de politieke besluitvorming over de ‘deeleconomie’ nog niet rond is, zijn heel wat zelfstandigen op zoek naar informatie. Wij maken u wegwijs op basis van het wetsontwerp zoals het werd ingediend in het parlement. Let wel: Acerta is niet bevoegd om u hierin te adviseren, het is namelijk de fiscus die deze nieuwe wetgeving zal uitvoeren. Als u concrete vragen heeft, neemt u dus best contact op met uw belastingkantoor nadat de wet gestemd is.

Welke diensten zijn mogelijk?

Het onbelast bijverdienen (ook ‘deeleconomie’) omvat drie luiken met verschillende wettelijke voorwaarden: diensten ten behoeve van verenigingen, diensten onder burgers en diensten allerhande via een erkend platform.
In het systeem van het verenigingswerk en de burgerdiensten moet het gaan over een dienst die voorkomt in een wettelijk erkende lijst. U vindt de lijsten hier. Er is over sommige diensten in deze lijsten interpretatie mogelijk. De bevoegdheid ligt bij de fiscus.

In het systeem van de platformeconomie zijn alle soorten diensten mogelijk, met uitsluiting van de levering van goederen.

De burger- en platformdiensten mogen alleen verstrekt worden aan particulieren.

Hoeveel mag ik onbelast bijverdienen?

In de drie systemen samen mag u maximaal 6 000 euro per jaar onbelast bijverdienen. In het systeem van het verenigingswerk en de burgerdiensten geldt ook een maandgrens van 500 euro.

Als u diensten levert in meer dan één systeem, geldt de jaargrens van 6 000 euro over de systemen heen.

U blijft ‘particulier’ zolang u onder deze inkomensgrenzen blijft.

Mag iedereen meedoen?

Burgerdiensten en verenigingswerk moeten in de vrije tijd gebeuren. Vandaar dat de aanbieder minstens 80 % in loondienst of zelfstandige in hoofdberoep moet zijn. Ook gepensioneerden zouden kunnen deelnemen. De dienst mag geen verband houden met de beroepsactiviteit van de aanbieder.

In het systeem van de platformeconomie moet het niet over vrijetijdswerk gaan en mag iedere particulier 6 000 euro per jaar onbelast bijverdienen, ongeacht zijn of haar statuut. Ook huisvrouwen en –mannen bv. Alleen zelfstandigen die de dienst al beroepshalve aanbieden zijn uitgesloten.

Voor uitkeringsgerechtigden gelden uitsluitingen of beperkingen, die verschillen van uitkering tot uitkering. U vraagt het best advies aan uw uitkeringsinstelling.

Hoe gaat de overheid dit allemaal opvolgen?

Verenigingswerk en burgerdiensten moeten lopen via een app die de overheid zal ontwikkelen. Iedere dienst moet vooraf geregistreerd worden. De betalingen kunnen buiten de app om.

In het systeem van de platformeconomie moeten vraag en aanbod én de betalingen lopen via een erkend internetplatform. U vindt de lijst van erkende platformen op de website van de fiscus.

Welke administratieve verplichtingen zullen er nog zijn?

Weinig of geen. Er zijn geen belastingen en geen sociale bijdragen verschuldigd. U moet dus ook niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (tenzij u nog een andere zelfstandige activiteit uitoefent). U hoeft voor deze diensten geen ondernemingsnummer te hebben en er gelden ook geen btw-verplichtingen.

Kan ik mijn dossier bij Acerta afsluiten en onmiddellijk in het nieuwe systeem stappen?

Ook hierover kunnen we alleen voorlopige informatie geven. Het is ook voor ons wachten op definitieve instructies van de overheid. In afwachting geven we hierna onze lezing van het wetsontwerp.

In het systeem van het verenigingswerk is het duidelijk geregeld: u moet 12 maanden wachten om over te stappen. Dat betekent dat u uw dossier bij Acerta eerst moet afsluiten en pas na een jaar dezelfde diensten onbelast kan hernemen. Een sabbatjaar inbouwen dus.

Over de burgerdiensten zwijgt de wet. Hier zou u uw dossier bij Acerta dus onmiddellijk kunnen afsluiten en overstappen. Maar u checkt het best even bij de fiscus.

Wat de platformeconomie betreft, stelt de fiscus dat de vergoedingen voor de diensten in het voorbije inkomstenjaar niet mogen gekwalificeerd zijn als beroepsinkomen. Hier moet u dus een volledig fiscaal jaar wachten vooraleer u kan overstappen: in die periode moet u die diensten op inactief zetten.

Samenvatting

  Verenigingswerk Burgerdiensten Platformeconomie
Welke diensten? Erkende lijst Erkende lijst Alle mogelijke diensten
Uitgesloten diensten Diensten in het verlengde van de professionele activiteit
Diensten aan niet-particulieren
Wie mag meedoen? Werknemers en ambtenaren 80%, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden Iedereen
Onbelast inkomen Max. 6000 euro per jaar én 500 euro per maand Max. 6000 euro per jaar
vraag en aanbod + registratie Via www.bijklussen.be Via een erkend internetplatform
Betalingswijze Vrij Verplicht via het erkend platform
Werkingskosten Geen Mogelijk een commissieloon aan de platformbeheerder
Overstap van belast naar onbelast 12 maanden onderbreken Onmiddellijke overstap mogelijk Een volledig fiscaal jaar onderbreken
Uitkeringsgerechtigden   Vraag informatie aan uw betalingsinstelling

Meer informatie?

Het wetsontwerp bevat nog heel wat andere voorwaarden en modaliteiten. Wacht dus om u goed te informeren tot de wet definitief gestemd is en uw belastingkantoor meer informatie kan verstrekken. Het ontwerp zou trouwens nog kunnen wijzigen of zelfs helemaal niet gestemd geraken.

De platformeconomie bestaat al sinds 2016. Daarover biedt de fiscus een FAQ aan. Enkele antwoorden in deze FAQ zullen moeten aangepast worden, want ook hier zullen de inkomsten volledig fiscaal vrijgesteld worden, tot 6 000 euro per jaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates