Van deze 9 voordelen geniet u als zelfstandige én kersverse mama of papa

19 juni 2018

Babyvreugde is er ook voor zelfstandigen en ondernemers. Want ook wanneer u mama of papa wordt, hebt recht op tijd en ondersteuning. Van welke stelsels geniet u? Zijn er ook voordelen voor papa’s?

Het sociale stelsel van zelfstandigen en vrije beroepen gaat er stelselmatig op vooruit. Zo werd in 2014 de kinderbijslag gelijkgesteld met deze van werknemers, werd de moederschapsrust opgetrokken en krijgen mama’s gratis dienstencheques.

In dit artikel vindt u het complete overzicht van voordelen en toelagen voor zelfstandigen die net papa of mama werden, of die uitkijken naar gezinsuitbreiding.

Voordeel 1. 12 weken moederschapsrust

Veel zelfstandige mama’s vertellen ons dat ze de week na de bevalling alweer aan het werk waren. Hoe ze van thuis uit snel weer de laptop openen, vragen van klanten beantwoorden, opdrachten starten en hun boekhouding doen.

Dit zou met het nieuwe systeem van moederschapsrust van de baan moeten zijn. De stelsels houden zelfs rekening met uw bezorgdheid ‘om uw klanten niet te lang te laten wachten’.

Misschien is de halftijdse moederschapsrust iets voor u?

Uw recht?

U hebt recht op 12 weken rust. Vindt u dit te lang? Dan kijkt u naar het verplichte minimum aantal weken. Dat is drie.
U bent verplicht om 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 2 weken na de bevalling rust op te nemen. Tijdens deze periode is het verboden te werken.
Hoe u de 9 overige weken rust invult, mag u zelf kiezen. U kan de periode ook verdubbelen door de rust te combineren met halftijds werken. Zo kan u het nog 18 weken rustiger aan doen.

Hoe aanvragen?

Download bij uw ziekenfonds het formulier 'Aanvraag moederschapsuitkering zelfstandigen'. Vul dit in en bezorg het aan uw ziekenfonds.
Deze 2 documenten zijn vereist bij de aangifte:

  1. De verklaring van zwangerschap en vermoedelijke bevallingsdatum van uw behandelend geneesheer.
  2. Eén van de gevraagde bijlagen. U kiest de juiste bijlage op basis van de facultatieve voorbevallingsrust die u plant.

Na de geboorte van uw wondertje bezorgt u het ziekenfonds een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt.

Voordeel 2. Tot 48 halftijdse weken moederschapsrust

Uw recht?

Wanneer uw kindje minstens een week in het ziekenhuis moet blijven, kan uw moederschapsverlof verlengd worden met 24 weken. Gaat u halftijds weer aan de slag? Dan kan deze periode tot 48 weken uitlopen.
De periode start de eerste dag na de verplichte moederschapsrust. Ze loopt zolang als de ziekenhuisopname van uw kindje, min de eerste 7 dagen.

Hoe aanvragen?

Dien uw aanvraag binnen de 2 weken na de geboorte in bij uw ziekenfonds.

Voordeel 3. 475,41 euro moederschapsuitkering per week

Uw recht?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben na de geboorte van hun kind recht op een moederschapsuitkering voor de periode in moederschapsrust.
Deze bedraagt 475,41 euro per week min 11,11% bedrijfsvoorheffing. Ze wordt ten laatste één maand na afloop van de moederschapsrust in één keer uitbetaald door het ziekenfonds
Adopteert u een kindje? Ook dan hebt u recht op deze uitkering.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag gebeurt automatisch door uw ziekenfonds wanneer u hen de papieren voor moederschapsrust bezorgt.
Ten laatste twee dagen na de herneming van uw beroepsactiviteiten, stuurt u het bewijs van arbeidshervatting ingevuld naar uw ziekenfonds. Ook hiervan vindt u blanco exemplaren bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt uw uitkering in één keer, in de eerste maand na uw laatste week moederschapsrust.

Voordeel 4. 105 gratis dienstencheques

Uw recht?

Pas bevallen moeders ontvangen 105 dienstencheques. Deze zijn via een kantoor dat huishoudhulp aanbiedt via dienstencheques in te ruilen voor huishoudhulp zoals strijken, maaltijden bereiden, ramen lappen, het terras schrobben, boodschappen doen en vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Hoe aanvragen?

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds neemt contact op met u en regelt de aanvraag eens het op de hoogte is van de geboorte. Sodexo, dat het uitgeven en verdelen van dienstencheques in België beheert, stuurt u de cheques per post op of vult ze toe aan uw bestaande elektronische portefeuille.

Voordeel 5. Minder sociale bijdragen

Uw recht?

Deze maatregel verlicht de financiële last voor u als zelfstandige moeder. Want voor één kwartaal wordt u vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen. Voor het kwartaal na de bevalling wordt u geen betaling gevraagd zonder dat u inboet aan sociale rechten.

Hoe aanvragen?

U hoeft geen aanvraag in te dienen om deze vrijstelling te bekomen. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds brengt dit voor u in orde van zodra het ziekenfonds de gegevens van de moederschapsuitkering overmaakt. Zelf hoeft u enkel het ziekenfonds in te lichten. Kijk hiervoor naar de moederschapsrust-paragraaf.

Voordeel 6. Kraamgeld of adoptiepremie

Uw recht?

Kraamgeld en de adoptiepremie zijn een financieel steuntje in de rug in een periode dat de kosten hoog oplopen. Voor een eerste kindje ontvangt u 1.247,58 euro. Elk volgend kind wordt beloond met 938,66 euro.

Hoe aanvragen?

Vraag deze geboortepremie vanaf uw zesde maand zwangerschap aan via Infino, het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex. U kan hier eenvoudig de aanvraag indienen.

Voordeel 7. Meer voordelen bij meerlingen

Uw recht?

Wordt u mama van een meerling? Dan nemen ook de voordelen, de moederschapsrust en uitkeringen toe. Zo krijgt u, bijvoorbeeld, een extra week moederschapsrust en het hoogste kraamgeld voor elke baby, ofwel 1.247,58 euro per kind.

Hoe aanvragen?

Check bij elke aanvraag waar u kan aangeven dat u zwanger bent of bevallen bent van een meerling.

Voordeel 8. Geboortepremie van uw ziekenfonds

Uw recht?

Ook uw ziekenfonds keert een premie uit bij de geboorte van uw spruit. De grootte en manier van uitbetalen verschillen nogal sterk tussen de mutualiteiten en regio’s. Soms loont het zelfs de moeite om voor uw gezinsuitbreiding de verschillende ziekenfondsen te vergelijken en over te stappen naar de voordeligste.

Hoe aanvragen?

Deze aanvragen lopen automatisch. U moet uw ziekenfonds namelijk al tijdens uw zwangerschap informeren over uw zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum. Ook kort na de bevalling moet u uw ziekenfonds op de hoogte brengen.

Voordeel 9. Kinderbijslag

Uw recht?

Elk kind heeft recht op kinderbijslag. Deze wordt elke maand uitbetaald aan de moeder rond de 8ste van de maand.
De kinderbijslag loopt op van 92,09 euro bij een eerste kind, tot 254,40 euro bij een derde. Verder stijgen de bedragen mee met de leeftijd tot maximaal 316,55 euro bij een derde kind vanaf 18 jaar.

Hoe aanvragen?

Wanneer u al een geboorte- of adoptiepremie hebt gekregen of dit niet uw eerste kindje is, hoeft u niets te doen. Infino, wat het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex is, zorgt ervoor dat je automatisch kinderbijslag ontvangt.

En als extra voordeel krijgt u er nog een 10de bij. Sociale VAPZ

Uw recht?

Een vrouwelijke verzekerde die een moederschapsuitkering ontvangt, krijgt een bedrag gelijk aan 25% van de premie in de sociale pensioenovereenkomst gestort. Dit bedrag krijgt ze bij elke bevalling. Bovendien ontvangt de moeder éénmalig een bijdrage van 250 euro per pasgeborene op haar rekening. Zo is haar verlies aan inkomen minder groot.

Hoe aanvragen?

U kan van dit recht genieten, mits u een sociale vapz via Acerta afneemt. Lees hier meer hoe u dit kan afsluiten.

Toekomstig voordeel? Vaderschapsverlof voor zelfstandigen?

De toelagen en voordelen in dit artikel komen allemaal ten goede aan de kersverse moeders, het gezin of de baby. Waar staat de vader? Welk voordeel geniet hij?

Helaas bestaat er nog geen vaderschapsverlof voor zelfstandigen. In tegenstelling tot werknemers hebben zij namelijk geen recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Noch op een uitkering voor dagen die hij bij zijn kind wil zijn. Zelfstandige en ondernemende papa’s blijven hier in de kou staan.

De partijen Groen, Ecolo en CD&V deden hierover wetsvoorstellen. In de praktijk is er nog lang geen akkoord… maar wie weet krijgt u als fiere papa in de toekomst toch meer middelen en tijd om van uw pasgeborene te genieten.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates