Vrijstelling vennootschapsbijdragen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Maar ook je vennootschap is jaarlijks een bijdrage verschuldigd. Wil je de kosten in je opstartjaar wat verlichten? Dan kun je als starter vrijstelling aanvragen voor de vennootschapsbijdrage. Ontdek of je aan de voorwaarden voldoet.

Vennootschapsbijdrage starters

Als startende vennootschap betaal je jaarlijks 347,50 euro aan vennootschapsbijdragen. Dat is een minimaal bedrag. Na twee boekjaren betaal je 868,00 euro als uit je jaarrekening blijkt dat je balanstotaal boven de 700.247,09 euro ligt. Zoniet blijf je de minimale bijdrage betalen.

starters, vennootschapsbijdrage
vennootschapbijdrage, vrijstelling

Vrijstelling vennootschapsbijdrage?

Je vennootschap kan de eerste drie jaar na de oprichting vrijgesteld zijn van de vennootschapsbijdrage. Dit vraag je aan bij Acerta. Wordt je aanvraag tot vrijstelling goedgekeurd? Dan is je vennootschap gedurende drie jaar geen vennootschapsbijdrage verschuldigd. De voorwaarden moeten wel ieder jaar opnieuw vervuld zijn. Tijdens het tweede en derde jaar voert Acerta een controle uit voor de opmaak van de afrekening.

Wanneer vrijstelling vennootschapsbijdrage?

Om vrijstelling te krijgen, moet je vennootschap wel voldoen aan drie voorwaarden.

  • Je hebt een personenvennootschap: een vof, een BV of een commanditaire vennootschap. Let op: naamloze vennootschap (nv) en de commanditaire vennootschap op aandelen (comm.vA) zijn kapitaalvennootschappen en komen niet in aanmerking.
  • Je vennootschap is in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven. Acerta regelt dat voor je. 
  • In de tien jaar voor de oprichting zijn de zaakvoerders of bestuurders en de meerderheid van de werkende vennoten ten hoogste drie jaar zelfstandige geweest.

Vraag je startersvrijstelling aan

Komt jouw vennootschap in aanmerking voor een vrijstelling van betaling van de vennootschapsbijdrage? Vraag haar hier aan:

  1. Download het aanvraagdocument hieronder, vul het in en onderteken het.
  2. Stuur het naar het Acerta-kantoor in je buurt - per post of mail.
  3. Of spring bij ons binnen.

Wij checken of je vennootschap aan alle voorwaarden voldoet en brengen je op de hoogte.