Ikwilstarten, het startersplatform van Acerta

Aanbod voor starters

Vrijstelling vennootschapsbijdrage: in welke gevallen?

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen waarmee je rechten opbouwt voor jou persoonlijk. Voor je vennootschap betaal je een vennootschapsbijdrage: 347,50 of 868 euro, naargelang van het balanstotaal van het voorlaatste jaar. Daarmee worden initiatieven gefinancierd waarvan álle zelfstandigen profiteren. Een solidariteitsbijdrage, dus. In bepaalde gevallen kan je hiervan vrijgesteld worden. We zetten ze even op een rij.

Wat is die vennootschapsbijdrage ook alweer? Fris hier je kennis op >

Vrijstelling vennootschapsbijdrage jong bedrijf

Goed nieuws voor starters: zogeheten ‘personenvennootschappen’ kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage. Dat scheelt 347,50 of 868 euro per jaar, naargelang van je omzet van het voorlaatste jaar. De moeite waard dus om dit even te bekijken. 

Drie voorwaarden voor die vrijstelling:

  1. het moet gaan om een personenvennootschap, d.w.z. alle vennootschappen behalve nv’s en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen (artikel 1 KB 15 maart 1993);

  2. de vennootschap moet ingeschreven zijn als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

  3. de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen niet meer dan 3 jaar zelfstandig geweest zijn (ook niet in bijberoep of als meewerkend vennoot) in een periode van tien jaar vóór het tijdstip waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage aanvragen bij Acerta doe je met dit formulier:

starters, vennootschapsbijdrage
vennootschapbijdrage, vrijstelling

Vrijstelling zonder activiteit

Als je vennootschap gedurende een volledig kalenderjaar geen enkele activiteit had, hoef je de vennootschapsbijdrage voor dat jaar niet te betalen. Je sociaal verzekeringsfonds mag de vrijstelling toestaan op basis van een attest van de dienst Vennootschapsbelastingen – met de vermelding dat de vennootschap met ingang vanaf een bepaald kalenderjaar geen handels- of burgerrechtelijke activiteit meer uitoefent.

Je meldt dit best wel op voorhand bij het sociaal verzekeringsfonds, zodat het bedrag alvast (voorlopig) vrijgesteld kan worden. Aangezien zo'n attest pas ná de neerlegging van de jaarrekening kan worden afgeleverd, krijg je anders toch nog een rekening.

Zo’n attest van non-activiteit wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Meer hierover op de website van Vlaio en de pagina Vennootschapsbijdrage.

Wanneer definitieve vrijstelling?

In sommige omstandigheden kan je definitief vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage, namelijk wanneer...

  • je vennootschap een gerechtelijke reorganisatie doormaakt, gehomologeerd door de ondernemingsrechtbank, maar niet vernietigd of ontbonden is; 

  • je vennootschap zich in een toestand van vereffening bevindt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

  • je vennootschap failliet werd verklaard;

Wanneer kan je als zelfstandige zelf vrijgesteld worden van sociale bijdragen? Dat ontdek je hier >

Is je vennootschap nog niet aangesloten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds?