Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Vrijstelling sociale bijdragen

27 november 2018
Leestijd: Later lezen?

In drie situaties kun je als zelfstandige vrijgesteld worden van de persoonlijke sociale bijdragen: de gelijkstelling met het bijberoep, het statuut van de student-zelfstandige en in geval van tijdelijke financiële of economische moeilijkheden.

Gelijkstelling met bijberoep

Als je gelijkgesteld wordt met een zelfstandige in bijberoep, betaal je lagere of soms zelfs geen sociale bijdragen. Je moet dan wel één van deze voorwaarden vervullen:

 • getrouwd zijn met een partner die volwaardige rechten heeft voor pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering
 • een overlevingspensioen genieten
 • vastbenoemde leerkracht zijn met een uurrooster tussen de 50 en 60 %: je bouwt dan via het ambtenarenstatuut pensioenrechten op
 • onder een bepaalde inkomensgrens blijven

Denk eraan: wie geen of verminderde bijdragen betaalt, bouwt ook geen sociale rechten op.

Student-zelfstandige

Ook als je het statuut van student-zelfstandige hebt aangevraagd, betaal je lagere of soms zelfs geen sociale bijdragen. Je moet dan wel al de volgende voorwaarden vervullen:

 • je bent tussen 18 en 25 jaar oud
 • je volgt studies in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland
 • je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per jaar of 17 lesuren per week om een diploma te behalen dat erkend wordt in België
 • je volgt regelmatig de lessen of je neemt deel aan de examens voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren of je bent erkend als student-ondernemer door de onderwijsinstelling
 • je blijft onder een bepaalde inkomensgrens

Zware betalingsmoeilijkheden

Vrijstelling kan je ook toegestaan worden als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt. 

De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ

Als dit niet lukt, kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag. Gebruik in dat geval dit aanvraagformulier.

Tip: Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf: het RSVZ aanvaardt immers geen aanvragen die door boekhouders ondertekend zijn. Verstuur het via aangetekende zending of lever het af in je Acerta-kantoor. Hou er rekening mee dat het beslissen van de vrijstelling via de papieren versie langer duurt.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage

Met je sociale bijdragen bouw je rechten op die jou persoonlijk ten goede komen. Met de vennootschapsbijdrage financier je initiatieven waarvan álle zelfstandigen profiteren. Beschouw het gerust als een solidariteitsbijdrage. In bepaalde omstandigheden kan je vennootschap een vrijstelling genieten. We sommen ze hieronder helder op.

Vrijstelling jonge vennootschappen

Een personenvennootschap kan in de eerste drie jaar een vrijstelling krijgen. Dat op voorwaarde dat de zaakvoerders/bestuurders en de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar vóór de oprichting maximaal drie jaar zelfstandige waren.

Vrijstelling vennootschap zonder activiteit

Als je vennootschap gedurende een volledig kalenderjaar geen enkele activiteit had, hoef je de vennootschapsbijdrage voor dat jaar niet te betalen. Je sociaal verzekeringsfonds mag de vrijstelling toestaan op basis van een attest van de dienst vennootschapsbelastingen - met de vermelding dat de vennootschap met ingang vanaf een bepaald kalenderjaar geen handels- of burgerrechtelijke activiteit meer uitoefent.

Definitieve vrijstelling

Terwijl de hierboven genoemde vrijstellingen per kalenderjaar worden herzien, ben je in sommige omstandigheden definitief vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage:

 • je vennootschap werd failliet verklaard
 • je vennootschap maakt een gerechtelijke reorganisatie door, gehomologeerd door de ondernemingsrechtbank, en is niet vernietigd of ontbonden
 • je vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp