Als starter beginnen met VAPZ

Het VAPZ is vergelijkbaar met het pensioensparen voor privé-personen, maar fiscaal véél interessanter. Door er tijdig mee te starten, loop je geen voordelen mis.

Tip: start met je pensioenopbouw door bijvoorbeeld jaarlijks de wettelijke minimumbijdrage van 100 euro te storten. Dat bedrag kun je aftrekken als beroepskost, waardoor je minder sociale bijdragen betaalt. Zodra je situatie het toelaat, stort je een hoger bedrag.

Bijberoep en aanvullend pensioen

Let wel: In bijberoep kan je alleen een VAPZ afsluiten als je inkomen van drie jaar geleden minstens even hoog is als de minimumdrempel voor een zelfstandige in hoofdberoep. Start je als zelfstandige in bijberoep en betaal je nog voorlopige bijdragen? Dan kun je nog even geen VAPZ afsluiten.

VAPZ en sociaal VAPZ

We bieden je de keuze tussen twee formules:

  • In de gewone VAPZ-pensioenovereenkomst spaar je tot 8,17% van je beroepsinkomen van 3 jaar geleden.
     
  • In de sociale VAPZ-pensioenovereenkomst is dat 9,40%. Bovendien heb je, naast het aanvullend pensioen, nog een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Je hebt ook recht op een aanvullende vergoeding tijdens de moederschapsrust.

Simuleer je (sociaal) VAPZ

Bereken zelf je VAPZ-bijdrage met onze simulator. Met die module kom je ook te weten wat je op het einde van de rit gespaard zal hebben. Je extra voor later krijgt met andere woorden een exacte waarde.

Van bij mijn start al sparen voor later én meteen zorgen voor belastingaftrek? Een zinnig idee, vond ik. Dus regelde ik mijn VAPZ meteen via Acerta - samen met de online opstart van mijn zaak. Handig!